Nowy zarząd ZMPSiŚ SA

lip 1, 2013 | Port Szczecin

1logo port szczecin swinoujscieW dniu 26 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała Zarząd Spółki w następującym składzie:

 

 

Ryszard Warzocha – Prezes Zarządu
Paweł Adamarek– Członek  Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
Krzysztof Sadowski – Członek  Zarządu ds. Rozwoju Portów.

Wspólna kadencja Zarządu Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście rozpocznie się z dniem 30 czerwca 2013 i potrwa trzy lata.

Ryszard Warzocha jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zarządzania oraz studia MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1992 roku nierozerwalnie związany zawodowo z branżą logistyczną jako członek kadry zarządzającej. W roku 2004 potwierdzeniem jego zdolności menedżerskich oraz wieloletniego doświadczenia było uzyskanie tytułu „Najlepszego Menedżera Logistyki”.

Paweł Adamarek sprawował funkcje członka Zarządu minionej kadencji. Wcześniej był kilkuletnim pracownikiem Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Ukończył Wydział Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. Słuchacz Międzynarodowego Studium Podyplomowego francuskiego konserwatorium CNAM. Uzyskał dyplom studium analityków finansowych Szkoły Głównej Administracji i Zarządzania. Był uczestnikiem studium Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego.

Krzysztof Sadowski podjął pracę w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA bezpośrednio po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim, Wydziale Transportu i Łączności w roku 2000. Realizując się na kolejnych szczeblach kariery zawodowej równolegle uzyskał dyplom Wydziału Budownictwa i Architektury na kierunku Budownictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej na Uniwersytecie Szczecińskim. W Spółce pełnił kolejno funkcje Szefa Biura ds. Wdrażania Projektów, Szefa Biura Inwestycji, Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji.