Nowy skład Zarządu w Porcie Gdańsk

maj 10, 2016 | Port Gdańsk

1abcnowelogoportagdansk

Rada Nadzorcza Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. na posiedzeniach w dniach 9 i 10 maja 2016 roku, zgodnie z opublikowanym w dniu 11 kwietnia br. ogłoszeniem wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, dokonała weryfikacji zgłoszonych kandydatur.

Decyzją Rady Nadzorczej ZMPG S.A. na stanowisko Prezesa Zarządu spółki powołano Pana Łukasza Greinke, natomiast stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowanych powierzono Pani Bożenie Jankowskiej. Życiorysy nowo powołanych członków Zarządu zostaną przedstawione w terminie późniejszym.

 

Port Gdańsk