Nowy dom dla mikołajka (łac. Eryngium maritimum)

maj 7, 2014 | Deepwater Container Terminal DCT Gdansk

1dctmikolajBudowa drugiego głębokowodnego nabrzeża DCT Gdańsk powoli staje się faktem. Terminal kontenerowy wraz z biologami ze Stacji Badawczej Uniwersytetu Gdańskiego, na mocy decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, rozpoczął kompensację roślin. Cenne gatunki roślin zostaną przesadzone na teren Stacji Badawczej UG na sztucznie usypaną wydmę. Terminal prowadzi również działania kompensacyjne dla ptaków – chronione gatunki znalazły nowy dom na strzeżonej i monitorowanej plaży.

Terminal kontenerowy DCT Gdańsk został zobligowany do prowadzenia działań kompensacyjnych ze względu na sąsiedztwo obszaru Natura 2000 i występowanie na terenie inwestycyjnym chronionych gatunków ptaków (m.in. sieweczki obrożnej, nurogęsia, ohara oraz rybitwy białoczelnej) oraz rzadkich i cennych gatunków roślin takich jak mikołajek nadmorski czy kostrzewa poleska.
– Władze terminalu DCT Gdańsk poszły o wiele dalej, niż wymagaliśmy tego decyzją – mówiła na inauguracji projektu „Laboratorium wydmowe” Hanna Dzikowska, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. – Dzięki zaangażowaniu władz DCT Gdańsk i pozytywnemu stosunkowi do zagadnienia ochrony przyrody, na tym terenie może z powodzeniem sąsiadować ciężki przemysł i krucha i delikatna natura.

Inauguracja „Laboratorium wydmowego” połączona z oddaniem projektu pod honorowy patronat Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, była okazją do podsumowania już wykonanych działań kompensacyjnych dla ptaków.

– Do tej pory wybudowaliśmy 30 budek i 10 nor lęgowych dla ptaków zamieszkujących plażę, na której planujemy naszą nową inwestycję. Kompensacja ptaków jest dużym projektem i odbywa się przy ścisłej współpracy z RDOŚ i ornitologami. Bardzo ważne jest, by zachować istotne parametry tak, by ptaki mogły rzeczywiście skorzystać z wybudowanych dla nich domów – mówił o projekcie Maciek Kwiatkowski, Prezes Zarządu DCT Gdańsk.

Kompensacja roślin rozpoczęła się we wtorek, 06 maja 2014 r., ale w pełni ruszy między 12 a 16 maja, kiedy ekipa naukowców pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Żółkoś, wolontariuszy i sympatyków roślin wydmowych będzie w ciągu kilku dni obsadzała cały teren ważącej niemal 1000 ton sztucznej wydmy.