Nowy członek Zach. Klastra Morskiego – KCICHiK

sie 30, 2013 | Szczecin

1apijwW dniu 28.08.2013 w poczet członków Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego zostało przyjęte Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji.

KCICHiK jest ogólnopolskim Stowarzyszeniem zrzeszającym firmy z branży chłodniczej i klimatyzacyjnej  z siedziba w Szczecinku, które aktualnie liczy ponad 80 firm z całego kraju. www.kcichik.pl.

Powołanie w styczniu 2009 r. Stowarzyszenia miało na celu zintegrowanie firm z branży  chłodniczo –klimatyzacyjnej, jak również reprezentowanie interesów przeważnie małych i średnich firm serwisowych w konsultacjach społecznych przy pracach legislacyjnych rządu   związanych z dostosowaniem  polskiego prawa do prawodawstwa UE w sprawach tzw. „ ustawy  o F – gazach ”, czyli ograniczenia emisji do atmosfery gazów zwiększających efekt cieplarniany.

KCICHiK ma również na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez organizowanie szkoleń, kursów i wydawanie certyfikatów niezbędnych do należytego wykonywania zawodu. W 2010 zostało wpisane na listę Ministra Gospodarki, jako podmiot uprawniony do organizowania szkoleń i wydawania Świadectw Kwalifikacji Zawodowej.

Stowarzyszenie prowadzi również działalność informacyjno – edukacyjną dotyczącą wiedzy ekologicznej związanej z ochroną warstwy ozonowej i efektu cieplarnianego zarówno   wśród  swoich członków, jak i we współpracy z władzami Samorządowymi wśród społeczeństwa .

KCICHiK zorganizowało m.in. w maju 2013 wraz ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku  „ Konferencję Klimatyczną ” z udziałem v-ce Ministra Ochrony Środowiska Stanisława Gawłowskiego.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniami zostało zatwierdzone w siedzibie Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego przy ul. Łady 2 w Szczecinie.

Porozumienie podpisali Andrzej Podlasiński prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego i Jarosław Wojtaszek wiceprezes KCICHiK .

Współpraca będzie dotyczyć m.in. ułatwień przy zdobywaniu przez „ firmy klastrowe ” Certyfikatów tzw. ozonowych  i na  f-gazy, czy też pomoc przy pozyskiwaniu i realizacji kontraktów gospodarczych z branży chłodniczo – klimatyzacyjnej w sektorze morskim.