Nowe torowisko na nabrzeżu Portowców w porcie w Świnoujściu

paź 9, 2013 | Port Świnoujście

1torowisko26 września br., czyli na kilka dni przed umownym  terminem zakończenia  robót, wykonano na nabrzeżu Portowców w Świnoujściu nowe torowisko dla dźwignic obsługujących przeładunek produktów  zbożowych i paszowych.

Dla firmy specjalizującej się w wykonywaniu tego typu robót, praca polegająca na wykonaniu w systemie „pod klucz” przebudowy torów poddźwignicowych  na długości ok. 234,20 m, stała się wyzwaniem, nie mającym precedensu w dotychczasowej praktyce wymiany torów poddźwignicowych.

Wszystkie prace, tj. m. in. demontaż dotychczasowych szyn, usunięcie zdegradowanych elementów podbudowy, podlewki oraz powierzchni górnej, żelbetowej belki podwaliny, wywiercenie ponad 1800 otworów dla kotew, zamocowanie nowych blach ślizgowych i nowej szyny A-100, odtworzenie przebiegu przewodów  instalacji odgromowej torowiska, a także utwardzenie nawierzchni w rejonie torowiska i zasobni wraz z odwodnieniem – odbywały się przy niezakłóconych operacjach przeładunkowych dla statków planowo cumujących przy nabrzeżu. Dodatkową trudność, niespotykaną na innych nabrzeżach, stanowił fakt iż, szyna odwodna znajduje się na pirsie oddzielonym od nabrzeża powierzchnią basenu barkowego.

Marek Kowalewski, Prezes Spółki Port Handlowy Świnoujście, na terenie której realizowana była inwestycja, stwierdził: „Po  wykonaniu wszystkich prac, torowisko na nabrzeżu odzyskało właściwe cechy użytkowe, co przywróci możliwość pracy z pełną wydajnością urządzeń i niewątpliwie wpłynie  na podniesienie stopnia bezpieczeństwa i komfortu obsługi na nabrzeżu Portowców”.
Wykonawcą robót torowych z ramienia konsorcjum: INFRA – PORT Szczecin  i  ZEDIOS  Pruszków, był Zakład Elektromechaniki Dźwigowej i Ogólnej „ZEDIOS” Sp. z o.o. Prace rozpoczęły się w kwietniu br. Całkowita wartość zrealizowanych robot wyniosła ok. 3,4 ml. zł

Przeładunek zbóż na nabrzeżu Portowców, zlokalizowanym w tej części portu, której operatorem jest Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o., wykonywany jest  dla powstałego w 2011 terminalu zbożowego. Terminal ten został wybudowany dla amerykańskiej firmy Bunge, będącej wiodącym na świecie producentem branży rolno-spożywczej. Łączna pojemność magazynów płaskich na terminalu BTP w Świnoujściu wynosi 50 tys. ton. Roczną zdolność przeładunkową określa się na ok. 700 tys. ton. Terminal umożliwia obsługę statków pełnomorskich, w tym również statków typu panamax. Wybudowanie terminalu zbożowego w świnoujskim porcie było największą inwestycją Grupy Bunge, z ostatnio realizowanych projektów w Polsce oraz Europie.

Fot. Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o.