Nowe stanowisko promowe w Świnoujściu już otwarte

paź 29, 2015 | Polskie nowości

1abcwsteganowyterminal

Inwestycja na terminalu promowym w Świnoujściu dotycząca budowy nowego stanowiska promowego zakończona. W rezultacie do Świnoujścia będą mogły teraz zawijać duże promy o maksymalnej długości 220 m oraz największe pełnomorskie statki wycieczkowe, jakie  mogą wejść na Bałtyk. Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie.

– Nowe stanowisko promowe usprawni pracę terminalu. Ruch na terminalu rośnie w tempie 7-8 proc. rocznie. Ważne jest też, by cała logistyka załadunku i wyładunku przebiegała szybciej i sprawniej – mówił Zbigniew Miklewicz.

W ramach inwestycji wybudowano nowe nabrzeże pozwalające na cumowanie i obsługę promów typu ro-pax, galerię pasażerską o zróżnicowanej wysokości z dwiema klatkami schodowymi, rękaw pasażerski łączący galerię z promem, estakadę samochodową z ruchomym pomostem bocznym, ruchomy pomost dziobowo-rufowy, a także sterownię obsługującą pracę pochylni, rozbudowano infrastrukturę drogową parkingów oraz placów manewrowych wraz z instalacjami.

Długość nowego nabrzeża wynosi 242,15 m, jego dopuszczalna głębokość to 13,00 m. Na potrzeby wykonania inwestycji:

– Wbudowano 600 pali stalowych i żelbetowych, których łączna długość sięga ponad 11 kilometrów tylko dla samego nabrzeża.

– Wykonano ponad 1000 ton zbrojenia i wylano 6500 m3 betonu.

– Wykonano ponad 7000 m2 wysokoelastycznej izolacji przeciwwodnej, czyli tyle ile powierzchnia boiska do piłki nożnej.

– Do wykonania konstrukcji stalowych galerii pasażerskiej, estakady samochodowej i pomostu dziobowo rufowego zakupiono 1000 ton stali.

– Przeszklenia galerii pasażerskiej  wykonano ze specjalnych szyb hartowanych o grubości 12 mm, a rękaw pasażerski służący do komunikacji między statkiem i galerią obecnie jest najnowocześniejszym i największym w portach europejskich. Jego parametry, to 3,6 m szerokości i 2,5 m wysokości – gwarantować będą maksymalny komfort i bezpieczeństwo podróżnych.

– Do montażu pomostu dziobowo – rufowego potrzebny był jeden z największych dźwigów pływających na świecie o nośności do 900 ton.

– Na wodzie trwały jedne z najtrudniejszych prac w ramach projektu, a związane z przygotowaniem dna morskiego do układania i betonowania materaca. To nowatorska metoda umacniania dna, co raz częściej stosowana w Europie. Jednak po raz pierwszy prace prowadzone były na tak dużej głębokości, tj. 12 m.1abcjedynka4

Realizacja przez Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście tego ogromnego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest wyjściem naprzeciw aktualnym trendom przewozów promowych na Bałtyku tj. wprowadzaniu do eksploatacji coraz większych promów.

Dzięki możliwości obsługi nowych i większych jednostek promowych o dłuższej linii ładunkowej, realizacja projektu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia zdolności przeładunkowych portu w Świnoujściu. Poprzez poprawę dostępu do infrastruktury portu, usprawnieniu ulegnie też funkcjonowanie sieci TEN-T (Trans-European Transport Network) oraz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC (Central European Transport Corridor), których członkami jest zespół portów Szczecin-Świnoujście.

Kompleks portowy Szczecin-Świnoujście stanowi istotny element infrastruktury europejskiego korytarza transportowego – najkrótszego połączenia Skandynawii ze środkową i południową częścią Europy. Zgodnie z priorytetem VII Programu Infrastruktura i Środowisko, realizacja projektu służy zwiększeniu udziału w przewozie ładunków drogą morską, co z kolei prowadzić będzie do równoważenia systemu transportowego i zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne. Inwestycja umocni pozycję konkurencyjną terminalu promowego w Świnoujściu, który już dziś jest największym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych na Bałtyku. Pełniąc jednocześnie wiodącą rolę w obsłudze morskich połączeń promowych z Polski do  Skandynawii – zarówno, co do ilości zawinięć promów, jak i pod względem wielkości obsłużonego ruchu pasażerskiego i towarowego. Obecnie na Terminalu Promowym w Świnoujściu w kierunku Skandynawii realizowanych jest 11 odejść promów. Co daje Terminalowi Promowemu w Świnoujściu pozycję lidera w tym zakresie. Znalazło to swój wyraz w uznaniu przez Komisję Europejską tego połączenia za „Autostradę Morską”.

Zwiększenie międzynarodowej wymiany handlowej w wyniku realizacji prowadzonej inwestycji wpłynie pozytywnie na rozwój nie tylko terenów portowych, ale również całego regionu, przyczyniając się do jego wzrostu gospodarczego i podniesienia konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego.

Inwestycja pn. „Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu”  współfinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach działania 7.2 – Rozwój transportu morskiego. Wartość całego zadania to 112,2 mln złotych, kwota dofinansowania to blisko 54,7 mln złotych. Zadanie zrealizowano w okresie listopad 2012 – wrzesień 2015.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA,  to wiodący inwestor w regionie. W latach 2007-2013 na cele inwestycyjne wydano kwotę przekraczającą 650 mln złotych. Otwarcie nowego stanowiska promowego w Świnoujściu, to trzecia – po modernizacji nabrzeża Zbożowego i wybudowaniu nowego nabrzeża Niemieckiego w Szczecinie oraz oddaniu do użytku blisko 600 miejsc postojowych w obu portach – duża inwestycja zakończona w tym roku. W ubiegłym roku zakończono modernizację dróg kolejowych i kołowych w obu portach. ZMPSiŚ SA w planach ma kolejne inwestycje na sumę ponad 1,3 mld złotych.