NIK w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia

kw. 15, 2021 | Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" S.A.

20

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła właśnie kontrolę działalności i restrukturyzacji Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Skontrolowane zostanie także zaangażowanie Funduszu Rozwoju Spółek w procesy naprawcze i sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad stocznią. Kontrolę przeprowadzi Wydział Koordynacji Kontroli Doraźnych NIK wspólnie z Delegaturą NIK w Szczecinie.

Kontrola pt. Działalność i restrukturyzacja Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA oraz zaangażowanie Funduszu Rozwoju Spółek SA w procesy naprawcze i sprawowanie nadzoru właścicielskiego dotyczy istotnych – społecznie i gospodarczo – zagadnień funkcjonowania oraz znaczenia przemysłu morsko-stoczniowego na Pomorzu Zachodnim. W szerszym ujęciu powiązana będzie także – w badanym zakresie – z problematyką restrukturyzacji oraz przyszłości przemysłu morsko-stoczniowego.

Głównym pytaniem kontroli będzie: czy Morska Stocznia Remontowa Gryfia prawidłowo realizowała procesy zarządcze i działania zmierzające do restrukturyzacji spółki. Kontrolerzy sprawdzą także, czy Fundusz Rozwoju Spółek prawidłowo angażował się w działania naprawcze i sprawował rzetelny nadzór właścicielski nad MSR Gryfia jako spółką zależną.

Inspiracją do podjęcia kontroli były dla NIK sygnały zarówno ze środowisk pracowniczych, obywatelskich, jak i parlamentarnych. Problematyka ta była przedmiotem korespondencji kierowanej do Prezesa NIK Mariana Banasia przez przedstawicieli związków zawodowych, a także przez posłów na Sejm RP. Kwestie podnoszone w tej korespondencji zostaną wzięte pod uwagę w ramach ustawowych uprawnień NIK.

Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA jest morską stocznią remontowo-produkcyjną powstałą w 2013 r. z połączenia Morskiej Stoczni Remontowej SA w Świnoujściu oraz Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA w Szczecinie. Większościowym akcjonariuszem MSR Gryfia SA, posiadając 92,36 proc. akcji, jest Fundusz Rozwoju Spółek SA, natomiast pozostałe 7,64 proc. akcji posiadają drobni akcjonariusze. Przedmiotem działalności Spółki jest naprawa i konserwacja statków i łodzi, produkcja statków i konstrukcji pływających oraz produkcja konstrukcji stalowych.

Z kolei Fundusz Rozwoju Spółek SA z siedzibą w Warszawie to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Do jej zadań należy w szczególności gospodarowanie powierzonym majątkiem i wspieranie sektora morsko-stoczniowego, także w realizacji procesów restrukturyzacji. Jest ona większościowym akcjonariuszem Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. FRS SA sprawuje tym samym nad MSR Gryfia SA nadzór właścicielski.

Kontrola obejmie okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli, z uwzględnieniem faktów i dowodów wykraczających poza ten okres mających znaczenie dla badanej działalności. Czynności kontrolne obejmą Morską Stocznię Remontową Gryfia SA oraz Fundusz Rozwoju Spółek SA.

 

Źródło: (NIK)