WAŻNA DECYZJA W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPEJSKICH MÓRZ

lut 6, 2013 | Polityka Morska

11euroGłosowanie Parlamentu Europejskiego wyznaczyło właściwy cel dla zachowania europejskich zasobów ryb

W historycznym głosowaniu, Parlament Europejski przyjął dziś ambitne stanowisko w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb). Po niemal dwudziestu miesiącach debat 502 europosłów poparło reformę, która zapewni, że zasoby ryb zostaną odbudowane powyżej poziomu, który pozwala wytwarzać maksymalny zrównoważony odłów (MSY) do 2015 roku. Ponadto odrzuty nie będą dłużej tolerowane a UE wspierać będzie rybołówstwo przybrzeżne charakteryzujące się dużą selektywnością oraz niskim wpływem na środowisko naturalne.

Xavier Pastor, Dyrektor Wykonawczy organizacji Oceana wydał następujące oświadczenie:

„Dziś, Europa podjęła istotny krok w kierunku właściwego zarządzania naszymi zasobami. W imieniu Oceany dziękuję wszystkim przedstawicielom obywateli UE za poparcie ambitnej reformy WPRyb, która skończy z przełowieniem i radykalnie poprawi stan europejskiego rybołówstwa.”

Rada Ministrów ds. Rybołówstwa wraz z Parlamentem Europejskim oraz Komisją Europejską podejmą niebawem negocjacje aby pogodzić wspólne stanowiska i osiągnąć ostateczne porozumienie w sprawie reformy w czerwcu 2013 roku.