Nadodrzańskie drogi do Bałtyku – APEL UCZESTNIKÓW

lis 7, 2013 | Port Szczecin

1nadodrzanskaPod hasłem „Nadodrzańskie Drogi do Bałtyku”, w ramach obchodów Światowego dnia Morza w październiku br. zorganizowany został rejs po Odrze. Podczas rejsu przedsiębiorcy omawiali możliwości transportowe zachodniej Polski, koncentrując się na trzech szlakach tj.: Odrzańskiej Drodze Wodnej, Nadodrzańskiej Magistrali Kolejowej i Drodze Ekspresowej S-3.

Uczestnicy spotkania, reprezentujący organizacje związane z gospodarką morską z Pomorza Zachodniego,  postanowili wystosować apel do władz państwowych i samorządowych o podjęcie niezbędnych działań mających na celu poprawę dostępu do portów w Szczecinie i Świnoujściu od strony lądu oraz o odtworzenie Odrzańskiej Drogi Wodnej, co posiada poparcie Prezydentów Polski i Czech i jest zgodne z założeniami polityki transportowej Unii Europejskiej.

Za najważniejsze uznano następujące postulaty:

– UŻEGLUGOWIENIE ODRY I UMIĘDZYNARODOWIENIE STARAŃ O KANAŁ ODRA-DUNAJ-ŁABA, M.IN. POPRZEZ PODPISANIE POROZUMIENIA O ODRZE GRANICZNEJ,

– WPISANIE DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU ZAMIARU UZYSKANIA IV KLASY ŻEGLOWNOŚCI NA ODRZE,

– PODPISANIE KONWENCJI AGN, CZYLI POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO GŁÓWNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH SZLAKÓW WODNYCH O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM,

– POWRÓT DO MODERNIZACJI NADODRZAŃSKIEJ MAGISTRALI KOLEJOWEJ,

– DOKOŃCZENIE BUDOWY DROGI S3 OD ŚWINOUJŚCIA DO GRANICY Z CZECHAMI W LUBAWCE,

– KONTYNUACJA DZIAŁAŃ I ZAPEWNIENIE ŚRODKÓW NA POGŁĘBIENIE TORU WODNEGO ZE ŚWINOUJŚCIA DO SZCZECINA DO 12,5 METRA,

– REALIZACJA USTAWOWO PODJĘTEGO PROGRAMU ODRA 2006 DOTYCZĄCEGO ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO NASZEGO KRAJU,

– POWRÓT DO UZNANIA KORYTARZA CETC-ROUTE 65 ŁĄCZĄCEGO POŁUDNIOWĄ SZWECJĘ POPRZEZ MORZE BAŁTYCKIE I EUROPĘ ŚRODKOWĄ Z MORZEM ADRIATYCKIM,  JAKO PRIORYTETOWEGO KORYTARZA TEN-T,

– NIEROZSZERZANIE GRANIC OBSZARU NATURA 2000,

– WPISANIE NA LISTĘ INDYKATYWNĄ TWORZONĄ PRZEZ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO, PROJEKTU MODERNIZACJI DRÓG DOJAZDOWYCH DO PORTÓW W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU

Spełnienie powyższych warunków w opinii uczestników spotkania stanowić będzie ważny krok do poprawy możliwości komunikacyjnych całej Zachodniej Polski a inwestycje w odbudowę śródlądowych szlaków żeglugowych dadzą impuls do wzrostu krajowej gospodarki i rozwoju wielu gmin nadodrzańskich szczególnie w aspekcie podniesienia ich konkurencyjności transgranicznej i międzynarodowej.

Organizatorami spotkania byli:

–    Krajowa Izba Gospodarki Morskiej O/Zachodniopomorski
–    Rada Interesantów Portu Szczecin
–    Rada Interesantów Portu Świnoujście
–    Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
–    Związek Armatorów Polskich
–    Związek Polskich Armatorów i Pracodawców Morskich
–    Związek Zawodowy Kapitanów i Oficerów
–    Polska Izba Spedycji i Logistyki
–    Polski Związek Maklerów Okrętowych
–    Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA