Nabrzeże Szwedzkie – nowoczesna infrastruktura do obsługi ładunków masowych

cze 6, 2013 | Port Gdynia

1podpisanieumowygdynia6 czerwca br. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. a Konsorcjum firm: Korporacji Budowlanej DORACO Sp. z o.o. (przedstawiciel  konsorcjum) i Zakładu Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych „UW SERVICE” Sp. z o.o., w ramach projektu inwestycyjnego „Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia”. Oferta Konsorcjum firm „Doraco” i „UW Service” została uznana za najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym i opiewa na łączną kwotę ponad  68 mln zł netto. Termin ukończenia przebudowy określony został w umowie na 5 czerwca 2015 roku.

„Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia”  jest kolejną inwestycją ZMPG-a S.A. ubiegającą się o współfinansowanie ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie umieszczone jest na aktualnej liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Celem podpisanej umowy jest realizacja przebudowy zachodniej części nabrzeża, która umożliwi cumowanie statków typu PANAMAX o wymiarach 245m x 34,5m, zanurzeniu  12,7m i nośności 63000 DWT.

W ramach inwestycji zostaną wykonane w szczególności:

· przebudowa konstrukcji hydrotechnicznej na długości 392,4m z wysunięciem linii cumowniczej na wodę o 1m;

· roboty czerpalne do głębokości 13,5m (bez umocnienia dna) – wzdłuż przebudowywanego odcinka nabrzeża;

· umocnienie dna skarp podwodnych;

· przebudowa układu kolejowego i nawierzchni drogowych na odcinku 484 mb.

od strony Nabrzeża Duńskiego;

· przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej w strefie przebudowywanego odcinka nabrzeża.1podpisanieumowygdynia2

Zlokalizowana  w Porcie Wschodnim inwestycja znajduje się w układzie sieci TEN-T. Jej celem jest rozwinięcie potencjału obsługi ładunków masowych. Wraz z jej  ukończeniem Gdynia zyska rozbudowaną, nowoczesną infrastrukturę portową do obsługi ładunków masowych, takich jak produkty paszowe, czy też kruszywa do budowy dróg w kraju. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia udziału ekologicznego transportu morskiego w ogólnych przewozach ładunków. Zagospodarowanie tego rejonu portu zwiększy konkurencyjność Portu Gdynia w regionie Morza Bałtyckiego. Mając na uwadze dobro środowiska morskiego i otoczenia portu, w ramach planowanego przedsięwzięcia zostaną wykonane 3 punkty odbioru ścieków ze statków, co będzie stanowiło kolejny wkład Portu Gdynia w ograniczenie zrzutu ścieków ze statków do Morza Bałtyckiego. Wybiegając naprzeciw działaniom ograniczającym emisje zanieczyszczeń do atmosfery, realizacja planowanego przedsięwzięcia zapewni instalacje umożliwiające w przyszłości zasilanie statków w energię elektryczną z nabrzeża w czasie postoju w porcie.

Jest to kolejna inwestycja ZMPG-a S.A. zwiększająca  bezpieczeństwo podczas wykonywania manewrów oraz możliwość obsługi większych statków. Przypomnijmy,że w marcu 2011 roku Zarząd Portu  pomyślnie zakończył realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia” dofinansowywaną ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jej realizacja była niezbędna do rozpoczęcia innych inwestycji, które będą sukcesywnie wdrażane zgodnie ze strategią rozwoju portu. Po przebudowaniu nabrzeży Holenderskiego i Helskiego I oraz wzmocnieniu nabrzeży Francuskiego, Norweskiego i Słowackiego, przebudowa  kolejnego z nabrzeży – Nabrzeża Szwedzkiego – umożliwi rozszerzenie wykorzystania uzyskanej głębokości Kanału -13,5 metrów.