MTMG zakupiło kolejne nowoczesne sprzęty przeładunkowe

wrz 13, 2018 | Polskie nowości

zuraw Kocks Ardelt Kranbau Q40t

MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia zajmuje się przeładunkiem towarów, takich jak: węgiel, koks, zboże czy skaleń. Spółka kontynuuje inwestycje w celu podniesienia potencjału przeładunkowego. Nowoczesne sprzęty wpłyną również pozytywnie na ochronę środowiska. Z racji działalności jednym z priorytetów MTMG jest ograniczenie wpływu firmy na otoczenie, w tym minimalizowanie emisji pyłów z suchych ładunków masowych, takich jak węgiel.

W sierpniu MTMG podpisało umowę na zakup nowego żurawia bramowego firmy Kocks Ardelt Kranbau Q40t. Umożliwi on dźwignięcie do 25 ton towaru – kilkukrotnie  więcej niż obecne dźwigi Q10t i Q16t. Oprócz zwiększenia możliwości przeładunkowych Terminalu, ograniczy to również emisję pyłu, dzięki zmniejszeniu liczby pojedynczych operacji przeładunkowych.

Ponadto, spółka zakupiła zestaw krytych przenośników taśmowych firmy Telestack wraz z koszami zasypowymi i systemem zraszania, który pozwoli na bezpieczniejszy transport węgla. Zredukuje to liczbę potencjalnych punktów emisji pyłów podczas wyładunku i transportu ładunków sypkich. 

Jak dodaje przedstawiciel Terminalu:

– Zakupiony przenośnik taśmowy oraz dźwig będą współdziałać w celu dalszego usprawniania pracy Terminalu. Z pewnością zwiększą potencjał przeładunkowy spółki. Pozwolą na szybszy i bezpieczniejszy transport węgla do zasobni i na place składowe bez konieczności użycia transportu samochodowego lub sprzętu zmechanizowanego, co zmniejszy ryzyko emisji pyłu. Nowy sprzęt będzie wykorzystywany głównie na Nabrzeżu Holenderskim w Gdyni – zapowiada Piotr Bielicki, Dyrektor Operacyjny MTMG.

Produkcja sprzętu przez dostawców zajmie od kilku do kilkunastu miesięcy. Zgodnie z przyjętymi harmonogramami w podpisanych umowach, żuraw powinien być oddany do użytkowania w sierpniu/wrześniu 2019 roku, natomiast kompletny przenośnik taśmowy powinien być dostarczony do końca lutego 2019 roku.

Obydwie inwestycje są elementem realizowanej od kilku lat polityki odnawiania posiadanego sprzętu oraz ulepszania potencjału technologicznego, z uwzględnieniem pozytywnego wpływu na środowisko i otoczenie Spółki. W ramach wspomnianej strategii MTMG w ostatnich latach zakupiło także m.in. specjalistyczne zamiatarki typu Bobcat, ładowarki i chwytaki, które oprócz zwiększenia efektywności działania również w pozytywny sposób wpływają na ograniczanie emisji pyłu.

 

MTMG