Morskie Centrum Nauki wchodzi w kolejny etap

mar 26, 2018 | Polskie nowości

wizualizacja1

Krok po kroku realizowana jest inwestycja Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. W poniedziałek 26 marca br. ogłoszony został przetarg w kluczowej kwestii – wyboru inżyniera kontraktu budowy. Tego dnia, podczas briefingu prasowego przedstawione zostały kluczowe elementy postępowania przetargowego oraz harmonogram i obecny stan prac.

Inżynier Kontraktu jest prawą ręką inwestora. Dokonuje w pierwszej kolejności sprawdzenia posiadanej przez inwestora dokumentacji, a później nadzoruje proces budowy sprawdzając, czy prowadzona jest zgodnie z dokumentacją i wymogami inwestora oraz przepisami prawa budowlanego. To nadzór nad realizacją obiektu w pełnym zakresie – aż do odbioru końcowego. Zadaniem Inżyniera Kontraktu będzie także przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wykonawcę. Wiedza i doświadczenie Inżyniera Kontraktu będzie miała duży wpływ szczególnie na wykonanie fundamentów Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. Obiekt powstanie na 500 palach gwarantujących stabilne posadowienie w trudnych nadodrzańskich warunkach gruntowych. Inżynier kontaktu będzie związany umową do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

– To kolejny kamień milowy tej inwestycji. W kwietniu mamy nadzieję wyłonić inżyniera kontraktu, a do połowy roku uzyskać ostateczny projekt wykonawczy, abyśmy w wakacje mogli ruszyć z procesem wyłonienia wykonawcy. To bardzo ambitny harmonogram, bo sam obiekt jest niebanalny, a co za tym idzie wymagający – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Na początku marca inwestycja MCN otrzymała pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego. Dotyczyło to szeregu kwestii technicznych, m.in. przyłączy wodociągowych, elektroenergetycznych, kanalizacji, wykonania ciągów komunikacyjnych dla pieszych i oświetlenia terenu.  Pozwolenie na budowę oznacza również otwartą drogę do rozpoczęcia procedur przetargowych.

Architekt z pracowni Płaskowicki & Partnerzy Piotr Płaskowicki przekazał na ręce marszałka decyzję o pozwoleniu na budowę – Dokument wieńczy etap prac projektu budowlanego. Obecnie koordynujemy wszelkie kwestie materiałowe. Mam nadzieję, że Szczecin, który ma dwie ikony architektury zyska kolejną.

Wraz z przetargiem na Inżyniera Kontraktu Morskie Centrum Nauki ogłasza przetarg na wykonanie wystawy mobilnej, w której zostaną zaprezentowane przykładowe eksponaty przyszłego centrum. Eksponaty będą nawiązywały swym charakterem do dorobku prof. Jerzego Stelmacha. Wystawa mobilna stanie na Łasztowni jeszcze w maju.   

To kluczowy moment w całym procesie inwestycji – mówi Witold Jabłoński dyrektor Morskiego Centrum Nauki – Już po wakacjach ruszamy z pracami budowlanymi. Za chwilę poznamy również koncepcję artystyczną na wystawę stałą, a w maju zaprosimy mieszkańców Szczecina do oglądania wystawy mobilnej MCN – dodawał Witold Jabłoński.    

Konsultacje społeczne

Równolegle do prac związanych z wybudowaniem siedziby Morskiego Centrum Nauki, trwają intensywne prace nad tym, co tam zobaczymy. Spotkania z dyrektorami instytucji kultury, naukowcami, nauczycielami, popularyzatorami nauki, ludźmi związanymi z branżą morską mają pomóc w wypracowaniu ciekawej, spójnej i związanej z regionem koncepcji wystawy stałej MCN. Jej ostateczny kształt zostanie określony do 30 czerwca 2018 roku.

Nie tylko specjaliści, ale też mieszkańcy Szczecina i regionu mogą podzielić się swoimi pomysłami na ekspozycje i inicjatywy związane z MCN. Na stronie instytucji www.centrumnauki.eu, w zakładce „konsultacje społeczne” każdy może zaproponować jaka postać, zjawisko lub urządzenie powinno być pokazywane na przyszłej wystawie.

W ramach koncepcji opracowany zostanie plan układu wystawy stałej i szczegółowe opisy wszystkich eksponatów. Wystawy związane będą m.in. z morzem, żeglugą, rybołówstwem i będą osadzone w realiach regionu.

Za stworzenie koncepcji artystycznej wystaw Morskiego Centrum Nauki odpowiedzialni są Piotr Kossobudzki, współtwórca słynnego Centrum Nauki Kopernik i Karolina Perrin, projektantka wystaw interaktywnych w muzeach i centrach nauki. Wartość umowy z konsorcjum wynosi 240 tys. zł.

Nowa instytucja w nowej siedzibie

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha będzie multimedialną placówką naukowo–edukacyjną poświęconą m.in żegludze i szkutnictwu oraz jego historii na Bałtyku. Będzie wyposażona w wystawę stałą, zawierającą interaktywne elementy nauki i techniki.

Koszt inwestycji wyniesie około 70 milionów złotych. Budowa zostanie sfinansowana z pomocą Regionalnego Programu Operacyjnego WZ.

Decyzją Sejmiku z września 2017 roku MCN jest nową instytucją kultury Województwa Zachodniopomorskiego. Tylko w tym roku Samorząd Województwa zapewnił ponad 6 mln zł na wkład własny, wydatki kwalifikowane w projekcie oraz bieżącą działalność instytucji.

Instytucja swoje miejsce znajdzie w budynku na szczecińskiej Łasztowni, którego kubatura nawiązywać będzie do kształtu kadłuba statku. W obiekcie o powierzchni od ok. 8 tys. m2 znajdą się przestrzenie wystawiennicze, laboratoria oraz ogólnoużytkowa przestrzeń socjalna. Projektantem bryły jest Piotr Płaskowicki z firmy Płaskowicki & Partnerzy Architekci.

Zakończenie budowy Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha przewidywane jest na rok 2021.

 

wzp.pl