Morska energetyka wiatrowa na Międzynarodowych Targach Morskich BALTEXPO 2019

mar 21, 2019 | Polskie nowości

Turbiny wiatrowe w Szwecji 2011 ubt

Morska energetyka wiatrowa na BALTEXPO 2019 to: ekspozycje firmowe w wydzielonej specjalnie w ramach części targowej sekcji poświęconej przemysłowi morskiej energetyki wiatrowej, w której zaprezentują się polscy i zagraniczni liderzy tej branży. To także konferencja branżowa, podczas której uczestnicy debatować będą m.in. na temat tego, co zostało już zrobione, jakie są mocne strony polskiego przemysłu offshore wind, a gdzie jeszcze występuje potrzeba podjęcia pilnych działań inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Najbliższe lata z perspektywą do 2040 roku oznaczały będą boom inwestycyjny w polskim sektorze morskiej energetyki wiatrowej. W zaawansowanym stadium przygotowawczym znajdują się obecnie polskie projekty morskich farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 5 GW. W przygotowanym przez rząd projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku uwzględniono rozwój projektów o łącznej mocy równej 10,3 GW, co stanowi ponad połowę łącznej mocy wszystkich, zrealizowanych do dziś w Europie projektów morskich farm wiatrowych.

Między 2021 a 2025 rokiem pełną parą ruszy faza realizacyjna tych ogromnych projektów infrastrukturalnych, co dla przemysłu morskiego w Polsce oznaczało będzie konieczność przygotowania oferty stanowiącej odpowiedź na potężny strumień zamówień, zapewniający intensywną i stałą produkcję komponentów morskich turbin wiatrowych, a także morskiej infrastruktury elektroenergetycznej.

Potrzebne będą również nowe, specjalistyczne jednostki do budowy morskich farm wiatrowych oraz szeroki wachlarz usług dla tego sektora. Konieczny będzie ponadto rozwój i przystosowanie polskich portów morskich do wymogów związanych z obsługą procesu realizacji oraz utrzymania morskich farm wiatrowych.

Targi BALTEXPO odbywają się w cyklu dwuletnim nieprzerwanie od 1982 roku To najstarsze i największe w Polsce oraz jedno z najbardziej prestiżowych w Europie wydarzeń targowo-konferencyjnych poświęconych gospodarce morskiej.

Informacje o formach udziału:

e-mail:baltexpo@ztw.pl; ptmew.baltexpo@ztw.pl

tel: 664 307 193

www.baltexpo.ztw.pl; www.ptmew.pl

Partner Merytoryczny i Organizacyjny: Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej

Zarząd Targów Warszawskich SA