Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO 2013

mar 28, 2013 | Gdańsk

1logo-baltexpo 2013W dniach 3-5 września 2013 w Gdańsku odbędą się 17. Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje BALTEXPO, na których krajowi i zagraniczni przedstawiciele środowisk związanych z gospodarką morską będą prezentowali swoje produkty, technologie, usługi, rozwiązania, osiągnięcia, potencjał oraz plany rozwojowe.

 

 

 

W związku z nowymi możliwościami, rozwojem i inwestycjami w obszarze gospodarki morskiej zakres tematyczny targów BALTEXPO 2013 obejmuje:

I. PRZEMYSŁ OKRĘTOWY

II. OFFSHORE

III. PORTY I TERMINALE

IV. ŻEGLUGA

V. BEZPIECZEŃSTWO

VI. OCHRONA ŚRODOWISKA

VIII. MEDIA, PRAWO, POLITYKA

Szczegółowe rozwinięcie  tematyki znajdą Państwo na www.baltexpo.com.pl

Targi BALTEXPO to także program konferencji i debat których tematyka stanowi rozwinięcie zagadnień prezentowanych na targach:

Aktualna sytuacja i perspektywy rozwoju przemysłu stoczniowego w Polsce ● Dawny rynek, nowe rozdania, nowe możliwości ● Rynek Offshore w Polsce ● Perspektywy rozwoju portów morskich w Europie a rozwój portów morskich w Polsce ● Program rozwoju portów na 2020 rok z perspektywą na 2030 rok ● Transport i logistyka w korytarzach transportowych ● Podnoszenie konkurencyjności portów morskich poprzez usuwanie barier ● Bezpieczeństwo Portów i Żeglugi ● Morskie farmy wiatrowe ● Platformy wydobywcze ● Infrastruktura związana z wykorzystaniem technologii LNG

Ponadto, na BALTEXPO odbędzie się dwudniowe Forum Gospodarki Morskiej Polsko-Norweskie

Szczegółowa agenda na: www.baltexpo.com.pl

Wydarzenia i możliwości promocji towarzyszące BALTEXPO 2013:

–    Internetowa platforma match – makingowa zintegrowana z punktami „let’s meet & cooperate” rozmieszczonymi na terenie wystawy, mająca na celu ułatwienie i usprawnienie komunikacji pomiędzy wystawcami a zwiedzającymi.
–    Giełda kooperacyjna w formie mini-punktów informacyjnych, stwarzająca możliwość prezentacji na targach potencjału przedsiębiorców rozpoczynających swą działalność w ramach szeroko pojętej gospodarki morskiej (tzw. start-up’ów)

Goście i uczestnicy BALTEXPO : przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, klastrów i stowarzyszeń branżowych, instytutów naukowo-badawczych, instytucji klasyfikacji, certyfikacji i nadzoru, morskich stoczni produkcyjnych, remontowych, jachtowych, stoczni rzecznych, producentów wyposażenia okrętowego, firm zaopatrzeniowych i stoczniowych usług kooperacyjnych, biur projektowych i konstrukcyjnych, banków i kancelarii prawnych, a także reprezentanci portów morskich i rzecznych, specjalistycznych terminali portowych i firm zaplecza portowego, centrów dystrybucyjno – logistycznych, morskich i śródlądowych przedsiębiorstw żeglugowych oraz ośrodków nauki, kształcenia kadr i szkolnictwa morskiego.

—————————————————-

Powyższa, nowa formuła Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO została opracowana by odzwierciedlać zmiany, mające miejsce na przestrzeni ostatnich lat i dotyczące zarówno struktur przemysłu morskiego jak i sposobu prowadzenia nowoczesnego morskiego biznesu.

BALTEXPO 2013 to TARGI NOWEGO OTWARCIA

Nowe usługi, produkty, technologie, nowe rynki zbytu, nowe strategie i rozwiązania

Współczesna gospodarka morska charakteryzuje się jeszcze bardziej dynamicznymi i wciąż postępującymi zmianami w otoczeniu rynkowym, nowymi szansami, wyzwaniami, niszami i czynnikami wzrostu. Na rynku pojawiają się nowe usługi, produkty i technologie, z czym związane jest tworzenie się nowych rynków zbytu. Wymusza to na przedsiębiorstwach z obszaru szeroko rozumianej gospodarki morskiej wypracowanie nowych strategii rozwoju i rozwiązań pozwalających utrzymać i rozwijać swoją przewagę konkurencyjną w nowych wymiarach morskiego biznesu.

Nowe wyzwania

Wśród nowych wyzwań dla nowoczesnej gospodarki morskiej i nowego modelu przemysłu stoczniowego w Polsce wymienić należy:

–    Nowe odkrycia podmorskich zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego
–    Silny popyt na nowe produkty i usługi w sektorze off-shore
–    Dynamicznie rozwijający się sektor energii odnawialnej, w tym także morskiej energetyki wiatrowej
–    Silne trendy związane z „ekologizacją” żeglugi (tzw. greening ships) oraz przepisy i regulacje prawne (IMO i UE)

Targi Baltexpo 2013 będą pierwszą i najbardziej reprezentatywną w Polsce próbą pokazania wymienionych wyżej nowych wymiarów morskiego biznesu, stanowiąc dla ich uczestników solidną platformę do nawiązania nowych i obiecujących kontaktów handlowych.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w XVII Międzynarodowych Targach Morskich BALTEXPO 2013 są dostępne na stronie internetowej www.baltexpo.com.pl oraz udzielane bezpośrednio przez Organizatora – Zarząd Targów Warszawskich S.A., pod numerem telefonu (22) 849 60 06 w. 109 i adresem e-mail baltexpo@ztw.pl – Marek Witecki