Masowiec przyszłości – modułowy, hybrydowy, z żaglopłatami i turbinami wiatrowymi

mar 11, 2021 | Polskie nowości

infinitymax stena xx 800

Jedem z wiodących operatorów zbiornikowców, Stena Bulk, zaprezentował swój projekt koncepcyjny hybrydowego masowca InfinityMAX, przesuwając granice w zakresie projektowania bezemisyjnych, multimodalnych statków w żegludze.

Koncepcja statku InfinityMAX, zaprojektowanego do przewozu zarówno suchych, jak i płynnych ładunków masowych w modułowych segmentach, opiera się na kilku nowych zasadach, które razem stanowią – zdaniem pomysłodawców – zmianę paradygmatu w transporcie ładunków.

Ultra-elastyczna, bezemisyjna konstrukcja została stworzona w odpowiedzi na ogromne wyzwania, którym globalny przemysł żeglugowy będzie musiał sprostać w nadchodzących dekadach. Projekt przewiduje sytuację, w której branża żeglugowa nadal odgrywa kluczową rolę w zaopatrywaniu świata w energię odnawialną, chemikalia, surowce i materiały eksploatacyjne na jego niekończące się potrzeby.

W ramach proponowanego rozwojowego projektu, który można uznać za równie historycznie istotny jak konteneryzacja w intermodalnym handlu towarami – chwalą się projektodawcy – stworzenie znormalizowanych i modułowych jednostek ładunkowych czy też wymiennych segmentów kadłuba statku, w których można przewozić suche lub płynne produkty, gazy skroplone, jak metan, wodór lub amoniak – znacznie usprawni proces transportu ciechłych i sypkich ładunków masowych.

Każda z modułowych jednostek ładunkowych InfinityMAX została zaprojektowana tak, by była całkowicie samowystarczalna pod względem zużycia energii – turbiny wiatrowe i panele słoneczne generują całą energię elektryczną potrzebną do działania systemów wewnętrznych.

Rozłączne segmenty kadłuba lub ładunkowe jednostki modułowe zostały również zaprojektowane w taki sposób, aby można je było pozostawiać w pobliżu portów, gdzie odbierane by były przez holowniki, unikając w ten sposób zatorów i znacznie skracając czas zawinięcia do portu.

W koncepcji InfinityMAX jako paliwo okrętowe wykorzystyany będzie wodór, a turbiny wiatrowe – do wytwarzania dodatkowej energii. Dla oczekiwanego znacznego poprawienia wydajności, do projektu włączono żaglopłaty i kadłub z poszyciem imitującym skórę rekina.

Chociaż statki będą obsadzone załogą ze względów bezpieczeństwa i eksploatacyjnej elastyczności, Stena Bulk zaprojektowała InfinityMAX jako statek półautonomiczny i spełniający przyszłe wymagania w zakresie wydajnych operacji bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. 

InfinityMAX poprawi również samopoczucie i dobrostan załogi na pokładzie, zapewniając zrównoważone środowisko pracy – zapewniają twórcy koncepcji. W rezultacie InfinityMAX miałby potencjalnie zmienić rolę załogi, z mniejszą ilością ciężkiej pracy, a większą koncentracją na monitorowaniu i interakcji z operatorami na lądzie.

Wypowiadając się na temat ujawnionej właśnie koncepcji, Erik Hånell, prezes zarządu i dyrektor zarządzający Stena Bulk, powiedział: „To co proponujemy jest innowacyjne, prowokacyjne i radykalnie zmieni sposób myślenia o transporcie ładunków masowych, racjonalizując dwa segmenty rynku [masowców i zbiornikowców] o uzupełniających się kompetencjach w jeden segment żeglugi, który jest gotowy na wyzwania przyszłości.”

Twórcy koncepcji ufają, że InfinityMAX może się przyczynić do lepszego wykorzystania światowej floty oraz poprawy standaryzacji łańcuchów dostaw, a także do zmniejszenia niepożądanego wpływu na środowisko wynikającego z transportu pustych kontenerów i przemieszczania się statków pod balastem (z pustymi ładowniami czy zbiornikami w poszukiwaniu nowego ładunku).

Do roku 2050 rosnące zapotrzebowanie na transport energii z obszarów o obfitych zasobach odnawialnych do obszarów o dużym zapotrzebowaniu na energię – w postaci wodoru, metanolu, metanu i amoniaku – stanie się zasadniczą częścią międzynarodowego handlu morskiego.

To, w połączeniu z wymogiem transportu produkowanych w sposób zrównoważony olejów jadalnych i chemikaliów oraz dwutlenku węgla z instalacji do jego wychwytywania, a także towarów masowych, wymaga projektu statku, który sprosta wyzwaniu radykalnie zreformowanej gospodarki światowej.

Stena Bulk uważa, że przy odpowiednim poziomie dojrzałości technologii, statek koncepcji InfinityMAX mógłby wejść do eksploatacji pomiędzy 2030 a 2035 rokiem. 

Aby to osiągnąć, w najbliższych latach konieczna jest wzmocniona i trwała współpraca pomiędzy liderami branży transportu morskiego i technologicznymi.

 

Stena Bulk