Marek Gróbarczyk w Gdańsku- zielone światło dla polskiej branży promowej

sty 11, 2022 | PŻB

W poniedziałek, 10 stycznia w Gdańsku Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury na konferencji prasowej zorganizowanej na promie Nova Star w terminalu promowym w Gdańsku oficjalnie potwierdził przyznanie przedsiębiorstwu dofinansowania w wysokości 140 mln zł. Środki zostaną przekazane na zakup nowego promu.

Odbywająca się w Gdańsku konferencja prasowa była poświęcona planom rozwoju polskiej branży promowej. Rozpoczynający się rok 2022 będzie kluczowym w historii Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.

W ostatnim czasie Polska Żegluga Bałtycka pozyskała dwa niezależne dofinansowania, pierwsze dofinansowanie, w ramach programu „Batory” i poprzez spółkę Promy Polskie, które zamówiły trzy promy z opcją czwartego w gdańskiej stoczni „Remontowa”. W ten sposób PŻB uzyskała miliard złotych dofinansowania. Na przełomie 2025 i 2026 roku pierwsza jednostka trafi do PŻB. Program ten ma przynieść polskiemu przemysłowi stoczniowemu cztery miliardy złotych. Drugie dofinansowanie wynosi 140 mln zł ma na bieżąco wzmocnić PŻB poprzez pozyskanie nowej, nowoczesnej jednostki.

– Ostatnie dni grudnia przyniosły bieżące dofinansowanie dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej w kwocie 140 mln zł. Te pieniądze już trafiły na konto przedsiębiorstwa. Mają wypełnić lukę inwestycyjną w ramach uzupełniania tonażu w 2023 roku aż do momentu wejścia do eksploatacji nowych jednostek- mówił Marek Gróbarczyk.

PZB eksploatuje obecnie pięć promów. Program Batory zakłada budowę bądź wyczarterowanie nowego promu, który będzie obsługiwać trasę Świnoujście- Ystad.

Jeszcze osiem lat temu PŻB była przygotowywana do prywatyzacji. Przedsiębiorstwo wyceniono wówczas na kwotę 35 mln zł. Obecnie aktywa PŻB wynoszą blisko 700 mln zł. Polski przewoźnik jest więc potentatem na rynku żeglugi promowej na Bałtyku. Działalność armatora przygotowuje program inwestycyjny w innych kierunkach. Zadaniem tych inwestycji jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku przewozów promowych. Biznesplan PŻB opiera się głównie na odnotowywanych przez wiele lat wzrostach przeładunków cargo. Obserwacje linii wschodniej( Gdańsk-Nynashamn) i zachodniej ( Świnoujście-Ystad) wykazują, że przewozy promowe są wciąż perspektywicznym rynkiem charakteryzującym się stałym tempem wzrostu. W przypadku linii Świnoujście- Ystad po oddaniu nowej jednostki do eksploatacji PŻB spodziewa się wzrostu o ok 60 ciężarówek rocznie. Nowa jednostka pozyskana od spółki Polskie Promy i budowana w Polsce będzie wykorzystywana głównie z myślą o przewozie cargo i będzie przewoziła minimalną liczbę pasażerów. PŻB spodziewa się zwiększenia swoich przychodów o co najmniej 100 mln zł.

Następnie głos zabrał Andrzej Madejski, prezes zarządu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, który nakreślił dokładny potencjał PŻB. Przewoźnik dysponuje pięcioma promami, a więc ponad dziesięcioma kilometrami linii ładunkowej. Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z funduszy Skarbu Państwa program Batory doprowadzi do tego, że przy powiększeniu floty o jedną jednostkę przewoźnik uzyska 40-procentowy wzrost linii ładunkowej na linii Świnoujście- Ystad. Eksploatacja jednej jednostki to roczny przychód szacowany na 100 mln zł. Zakup lub dzierżawa nowej jednostki znacząco wpłynie na pozycję PŻB. Tym samym armator będzie mógł bardziej realnie konkurować z innymi podmiotami na linii Świnoujście- Ystad. Nowa jednostka ma wejść do eksploatacji do końca 2023roku. Budowa nowej jednostki zostanie powierzona gdańskiej stoczni „Remontowa”. Jednostka będzie miała ok. 200m długości oraz linię ładunkową 4,1 km. Prom ma być jednostką w pełni proekologiczną napędzaną paliwem gazowym w układzie hybrydowym. Dodatkowo jednostka zostanie również wyposażona w napędy azymutalne pozwalające na większą sterowność podczas manewrowania oraz redukujące zużycie paliwa. „Wawel”, jednostka, która jak dotychczas obsługiwała trasę Świnoujście -Ystad jest już jednostką wyeksploatowaną, ale wszystkie certyfikaty i odbiory czasowe będą ważne przez kolejne 2,5 roku. 140 mln zł dofinansowania z publicznych środków pozwoli na zastąpienie wysłużonego promu.

– Polska Żegluga Bałtycka będzie mogła sprostać zadaniom, jakie zostały postawione przez europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury CINEA, która po zatwierdzeniu projektu dotyczącego zwiększenia zapotrzebowania przeładunkowego oraz pozyskania możliwości bunkrowania paliwem gazowym jednostek promowych będzie mogła wypełnić do końca swoje zadanie finalizując projekt, którego beneficjentem. Pozostali dwaj beneficjenci to Gazsystem i port Ystad. Te trzy podmioty będą mogły realnie korzystać z promów czerpiąc korzyści ze zwiększonych możliwości przeładunkowych- uzupełnił Andrzej Madejski.

Nowe jednostki będą spełniały najbardziej restrykcyjne wymagania Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO dotyczące ograniczenia emisji spalin.

Prezes Madejski naszkicował także plany PŻB dotyczące obsługi nowych połączeń promowych. Spółka z siedzibą w Kołobrzegu rozważa uruchomienie nowych linii operujących niekoniecznie tylko z Polski. Wielokrotnie toczyły się rozmowy z portem w Kłajpedzie, jednak z punktu widzenia interesów PŻB priorytetem była obsługa linii Świnoujście- Ystad, toteż strona polska nie dysponowała promem, by móc zrealizować treść porozumień. W momencie pojawienia się nowej jednostki do końca 2023r PŻB będzie dysponować nadwyżką tonażową. Armator będzie mógł więc realnie podejść do realizacji wspólnych umów dotyczących rozpoczęcia i przygotowania obsługi nowej linii.

 

Maciej Ostrowski

MorzaiOceany.pl