Lloyd’s Register wierzy w LNG

cze 19, 2015 | Polskie nowości

1alngclean

Firma klasyfikacyjna Lloyd’s Register wierzy w przyszłość LNG jako paliwa morskiego. Spółka podkreśla, że usługi dostaw skroplonego gazu ziemnego rozwijają się szybciej niż zgłaszany na nie popyt.

Brytyjski Lloyd’s Register wierzy w pewną przyszłość LNG jako paliwa alternatywnego wykorzystywanego przez statki, chociaż liczni obserwatorzy wątpią w LNG jako realną alternatywę dla ciężkiego oleju napędowego.

Leonidas Karistios, menadżer w Global Gas Technology podczas konferencji Oil & Gas iQ LNG Bunkering North America, wyjaśniał, że skroplony gaz ziemny jest na drodze rozwoju i szacuje się, że do 2030 roku 11 procent przewoźników morskich będzie stosowała LNG jako paliwo.

Leonidas Karistios podkreślił również, że usługi dostaw LNG rozwinęły się szybciej niż zgłaszany popyt. Zaznaczył on, że niezbędna infrastruktura powstanie w najbliższej przyszłości, teraz zaś nadszedł czas na zaobserwowanie wzrostu popytu na rynku.

Naeem Javaid, menadżer regionalny w Lloyd’s Register uważa, że do tej pory największym problemem był brak infrastruktury, co odstraszało przewoźników od postawienia na LNG.

Kolejnym wyzwaniem poza brakiem stacji bunkrowych, które powoli zaczynają się pojawiać, jest jakość i ilość dostępnego na rynku paliwa. Naeem Javaid dodaje, że stanowi to główny problem w dzisiejszym rynku bunkrowym.

Rynek LNG jest jeszcze na wczesnym etapie rozwoju. Lloyd’s Register wierzy, że potrzeba więcej pracy w zrozumienie wpływu jakości LNG na żeglugę dalekiego zasięgu, dlatego z tym większą uwagą należy obserwować, jak do kwestii LNG podejdą najwięksi gracze w branży.

 

Źródło: PROMY24.COM