Kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ, Rektor-Komendant AMW

lut 4, 2012 | Sylwetki morskie

czeslawRektor-Komendant urodził się 22 stycznia 1955 roku w Przemyślu. W 1973 roku, po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie, rozpoczął studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale Dowódczym, który ukończył z pierwszą lokatą. Po studiach w 1977 roku został skierowany do służby na okrętach podwodnych. Dwukrotnie zdobył miano „Najlepszego Nawigatora Marynarki Wojennej”. W 1981 roku został zastępcą dowódcy okrętu ORP „Iskra”, a następnie od 1984 roku przez trzynaście lat był jego dowódcą. To pod jego dowództwem ORP „Iskra” zwyciężył w prestiżowych regatach żaglowców „Cutty Sark”. Podczas wieloletniej służby na morzu przebył odległość równą 10 długościom równika (łącznie ponad 200 tys. mil morskich). Studia magisterskie ukończył w 1987 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując dyplom magistra geografii. Pragnąc dalej zdobywać wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje w 1997 r. ukończył w Akademii Marynarki Wojennej podyplomowe studia operacyjno-taktyczne o kierunku dowódczo-sztabowym. Następnie rozpoczął służbę w Dowództwie Marynarki Wojennej na stanowisku głównego oficera flagowego nawigatora. Po trzech latach 1 września 2000 r. objął stanowisko zastępcy dowódcy 3. Flotylli Okrętów – szefa szkolenia. Kontradmirał Czesław Dyrcz dwukrotnie pod żaglami opłynął świat i przylądek Horn. Po raz pierwszy na „Darze Młodzieży” w latach 1987-88 i na ORP „Iskra” w  latach 1995-96. W marcu 2007 roku został wybrany grotmasztem Bractwa Kaphornowców. W tym samym roku, w kwietniu na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej obronił pracę doktorską na temat: „Model służby hydrograficznej na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej”. Jest autorem około 100 publikacji specjalistycznych oraz autorem i współautorem 3 książek. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, członkiem National Geographic oraz Sail Training Association of Poland. Żonaty, ma dwie córki: Agnieszkę – doktor chemii na Politechnice Gdańskiej i Dorotę – studentkę Uniwersytetu Warszawskiego.
Należy zaznaczyć, w latach 1999-2002 był przedstawicielem Dowódcy MW RP w amerykańskiej bazie Keflavik na Islandii podczas międzynarodowych ćwiczeń okrętów podwodnych. Następnie w latach 2002-2004 był szefem Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej RP. W 2005 roku został prymusem podyplomowych studiów polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej, które rozpoczął w 2004 roku. Po studiach, 15 sierpnia 2005 roku został mianowany przez Prezydenta RP na stopień kontradmirała i od 18 sierpnia objął dowodzenie 9. Flotyllą Obrony Wybrzeża w Helu, do czasu jej rozformowania. Od 27 kwietnia 2007 roku jest Rektorem-Komendantem  Akademii Marynarki Wojennej.