Kongsberg Maritime Poland z nagrodą gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecina

wrz 18, 2018 | Polskie nowości

17 09 nagroda prezydenta

Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o., Coloplast Business Centre Sp. z o.o., BP Ciroko Sp. z o.o., Grupa CSV Sp. z o.o., Adamus S.A. – to firmy, które w tym roku uzyskały Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin. Laureaci wezmą udział w kampanii promocyjnej Invest in Szczecin w przyszłym roku. Uroczyste przedstawienie zwycięzców odbyło się w piątek podczas gali Pekao Szczecin Open. Prezydent Piotr Krzystek uhonorował także firmy wyróżnione w ramach inicjatywy “Zrobione w Szczecinie”.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin została przyznana po raz drugi. Jej celem jest promowanie wyróżniających się firm z naszego miasta, inspirowanie rozwoju przedsiębiorstw, promowanie postaw proinwestycyjnych, wybitnych osiągnięć innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności szczecińskich przedsiębiorstw na arenie krajowej i międzynarodowej. Kandydatami do Nagrody Gospodarczej mogły zostać firmy, mające swoje siedziby lub oddziały na terenie Gminy Miasto Szczecin. – Są firmy w naszym mieście, które działają tu od lat. Ich historia i sukces jaki odniosły, są najlepszą wizytówką Szczecina. Dają przykład, że w Szczecinie można prowadzić udany biznes i że warunki do jego rozwoju są dobre – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. – Gratuluję wszystkim laureatom i życzę kolejnych znaczących sukcesów w przyszłości.

Kandydatów nominowało pięć zespołów branżowych (ds. budowlanych i rozwoju przestrzennego, ds. usług nowoczesnych, gospodarki morskiej i logistyki, ds. innowacji i badań oraz ds. handlu i rzemiosła) Rady Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecina, która ma  funkcję opiniotwórczą i doradczą w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta.Zwycięskie firmy otrzymały grawerowaną statuetkę oraz udział w kampanii promującej markę Invest in Szczecin w przyszłym roku.  Podczas gali uhonorowane zostały także firmy wyróżnione w konkursie “Zrobione w Szczecinie”.

1. ZESPÓŁ DS. HANDLU I RZEMIOSŁA

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii Handel i Rzemiosło została przyznana firmie Grupa CSV Sp. z o.o.

2. ZESPÓŁ DS. USŁUG NOWOCZESNYCH

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii Usługi Nowoczesne została przyznana firmie Coloplast Business Centre Sp. z o.o. 

3. ZESPÓŁ DS. INNOWACJI I BADAŃ

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii Innowacje i Badania została przyznana firmie Adamus S.A.

4. ZESPÓŁ DS. BUDOWLANYCH I ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii Budownictwo i Rozwój Przestrzenny została przyznana firmie BP Ciroko Sp. z o.o.

5. ZESPÓŁ DS. GOSPODARKI MORSKIEJ I LOGITSTYKI

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii Gospodarka Morska i Logistyka została przyznana firmie Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o.

 

Źródło: PiG/Szczecin.eu