Konferencja o portach morskich

paź 20, 2014 | Port Szczecin

1aZMPolskie porty morskie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2020 – pod takim hasłem odbyła się w Szczecinie 16 października br. konferencja naukowa. Zorganizowano ją po latach przerwy, po raz ósmy w ramach cyklu konferencji Porty morskie.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele środowiska akademickiego związanego z branżą morską, jak również przedsiębiorcy z tego sektora gospodarki.

Dyskusje koncentrowały się wokół przemian polskich portów morskich dokonanych w oparciu o środki unijne, ich wpływu na otoczenie, nowej strategii rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu, a także przemian rynku usług portowych i dostępności do portów od strony lądu i morza.

Zastanawiano się także, jak wpłynie na działalność portów wchodząca w życie od nowego roku dyrektywa siarkowa, redukująca zawartość siarki w paliwie z obecnego 1 proc. do 0,1 proc.

Uczestnicy konferencji stwierdzili, że spójność strategicznych dokumentów portów, gmin portowych i regionów, w których funkcjonują, a także wspólne stanowisko branży morskiej w kwestii dalszego rozwoju tej dziedziny gospodarki jest kluczem do sukcesu. Podkreślono także wagę jasnego i zrozumiałego komunikowania zagadnień tematyki morskiej.

Umiejętne korzystanie z nadmorskiego położenia jest szansą na rozwój całego regionu. Przywołano badania wskazujące, że jedno miejsce pracy w przedsiębiorstwie branży portowej generuje 24 miejsca pracy w regionie.

By sprostać oczekiwaniom biznesu – porty muszą się zmieniać. Korzystanie ze środków unijnych jest szansą na rozwój. ZMPSiŚ S.A. należy w regionie Pomorza Zachodniego do liderów wykorzystujących środki z UE na inwestycje. W ramach perspektywy 2007-2013 zrealizowano inwestycje na sumę 500 mln złotych. Nowa strategia rozwoju Spółki do roku 2027 1aCSzakłada dalsze działania inwestycyjne w infrastrukturę portową na kwotę sięgającą prawie 1 mld złotych. Obejmą one m.in. dalszą przebudowę terminala promowego w Świnoujściu, budowę stanowiska statkowego do redystrybucji LNG, z kolei w Szczecinie modernizację nabrzeży zbożowego i drobnicowego, a także inne podnoszące jakość oferty usługowej zespołu portowego Szczecin-Świnoujście.

Kluczowe znaczenie dla portów w Szczecinie i Świnoujściu ma poprawa parametrów nawigacyjnych, jak również odtworzenie żeglowności drogi wodnej na Odrze, bowiem żegluga śródlądowa jest naturalnym uzupełnieniem dla transportu drogowego i kolejowego, ma też aspekt proekologiczny.

Porty muszą być też dobrze skomunikowane z innymi systemami komunikacyjnymi – drogowym i kolejowym. Jako przykład wskazano tutaj, iż z każdym dodatkowym kilometrem S3 wprost proporcjonalnie wzrastała ilość ciężarówek w świnoujskiej bazie promowej.

Za główny czynnik osłabiający trend rozwojowy portów uznano brak świadomości morskiej i roli tego obszaru w krajowej gospodarce, skutkujące m.in. niewłaściwymi decyzjami, opóźnieniami legislacyjnymi oraz niewystarczającymi źródłami finansowania.

Puentę konferencji niech stanowi zdanie wypowiedziane przez jednego z przedsiębiorców: Płyniemy na jednej łodzi i musimy równo wiosłować, by osiągnąć wyznaczony cel.

Konferencję zorganizowali Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie.

Monika Woźniak-Lewandowska

1aGrz