Komisja Infrastruktury w Porcie Gdynia

cze 22, 2015 | Port Gdynia

1kominfwporgdy

16 czerwca 2015 r. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. odwiedziła sejmowa Komisja Infrastruktury, z Przewodniczącym – Posłem Stanisławem Żmijanem. Członkowie Komisji – Andrzej Adamczyk, Stanisław Lamczyk, Józef Racki, Kazimierz Smoliński, Jerzy Szmit, Teresa Świło spotkali się z Zarządem Spółki oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej – prof. dr hab. Andrzejem Grzelakowskim. W spotkaniu uczestniczył również – na zaproszenie Przewodniczącego Komisji – Wiceprezydent Miasta Gdyni, Pan Marek Stępa

Komisji przedstawiono informację dotyczącą funkcjonowania spółki, jej wyników finansowych, a także projektów rozwojowych Portu Gdynia. Szczególną uwagę zwrócono na uzależnienie możliwości rozwojowych portu od realizacji centralnych inwestycji drogowych i kolejowych zapewniających dostęp do Portu.

Wiceprezydent Miasta Gdyni, Pan Marek Stępa zaprezentował projekt modernizacji Estakady im. E. Kwiatkowskiego w celu uzyskania parametrów wymaganych dla przewozu towarów do/z portu w ramach korytarza transportowego Unii Europejskiej Bałtyk – Adriatyk. Wskazał też na pilną potrzebę realizacji odcinka tzw. Drogi Czerwonej w przedłużeniu ul. Janka Wiśniewskiego, stanowiącej alternatywne połączenie Portu z drogą obwodową Trójmiasta i siecią dróg krajowych. Inwestycja ta, będąca poza zasięgiem finansowych możliwości Samorządu Gdyni ( szacowany koszt ok. 900 mln zł) faktycznie warunkuje rozpoczęcie modernizacji Trasy Kwiatkowskiego.

Podsumowując spotkanie i wynikłą, w jego trakcie, dyskusję Przewodniczący Komisji uznał przedstawione potrzeby centralnych inwestycji drogowych i kolejowych za w pełni uzasadnione. Inwestycje te są istotne zarówno dla zapewnienia konkurencyjności portu gdyńskiego w przyszłości , jak i dla ograniczenia uciążliwości przewozów ciążących do/z portu dla mieszkańców Gdyni oraz Trójmiasta.

 

Port Gdynia