Kolejny niedoładowany statek opuści Szczecin

paź 10, 2013 | Bulk Cargo Port Szczecin

1bulkcargooBulk Cargo – Port Szczecin Sp. z o.o. wraz z kontrahentami szczecińskiego portu z dużym zadowoleniem przyjęła informację o realizacji przez ZMPSiŚ S.A. w nowej perspektywie 2014 – 2020 wnioskowanej od lat modernizacji nabrzeży Katowickiego i Chorzowskiego. W ramach poprawy dostępu do portu od strony wody nabrzeża te zostaną dostosowane do nowej głębokości toru wodnego tj. 12,5 m.

Przy tych nabrzeżach, o łącznej długości ok. 800 m, już dzisiaj mogą cumować jednocześnie trzy duże statki o nośności od 20 do 40 tys. ton. Spółka posiada odpowiedni potencjał przeładunkowo – składowy do obsługi tego typu jednostek.

Nabrzeża te są wyposażone w dziewięć żurawi portowych, po sześć torów kolejowych i potężne place, zbiorniki i magazyny składowe niezbędne do sprawnej obsługi tak dużych jednostek.

W sobotę (5 X 2013) do nab. Katowickiego zacumowały dwa kolejne statki o maksymalnym zanurzeniu większym niż dopuszczalne w szczecińskim porcie (9,15m). Statek „Embdens Welvaart” o nośnościn50 tys. ton, długości 189,9 m i szerokości 30,5 m i maksymalnym zanurzeniu 12,82 m – ze względu na aktualną głębokość na torze wodnym i przy nabrzeżu – zabierze ze Szczecina zaledwie 25 000 ton polskiego koksu do Południowej Afryki. Podobnie statek „Azalea Galaxy” o szerokości 24,23 m, długości 147,83 m i maksymalnym zanurzeniu 9,46 m zabierze jedynie 15 tys. kwasu siarkowego, choć mógłby pomieścić  5 tys. ton więcej.

Do Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o. rocznie przypływa kilkadziesiąt tak dużych jednostek.

Obecnie na zapleczu składowym nabrzeży Katowickiego i Chorzowskiego jest złożonych i czeka na wysyłkę ok.  260 000 ton ładunków portowych.

Paulina Trzcińska