Kolejny magazyn w Porcie Gdynia

paź 15, 2012 | Port Gdynia

TerMas12-go października 2012r. pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. a MTMG – Morskim Terminalem Masowym Gdynia Sp z o.o. podpisana została umowa, w ramach której wybudowany w 2013 roku przez ZMPG-a S.A. magazyn wydzierżawiony zostanie terminalowi masowemu.

Czterokomorowy magazyn składowania śruty i zbóż, zbudowany zostanie przez ZMPG-a S.A. przy Nabrzeżu Śląskim. Przy magazynie wybudowane zostaną cztery stanowiska do załadunku samochodów oraz konstrukcje (estakady, wieże transportowe) pod urządzenia zapewniające pełną mechanizację załadunku i wyładunku towarów. Wraz z budową nowego magazynu, wykonana zostanie również przebudowa magazynu  nr 26, w celu umożliwienia współdziałania obu magazynów. Przebudowana zostanie też infrastruktura podziemna, drogowa i kolejowa w obrębie planowanej inwestycji.

Zakładana pojemność eksploatacyjna nowego magazynu to 60 tys. ton śruty sojowej. Planowana powierzchnia magazynu to 9.300 m² i kubatura 220.000 m³. Magazyn o konstrukcji żelbetowej, z drewnianym dachem, będzie miał wymiary 63 m szerokości, 157 m długości oraz 35 m wysokości.

PG/Zdjęcie: T. Urbaniak