Kolejny etap budowy Centrum Logistycznego w Porcie Gdynia zakończony

maj 28, 2014 | Port Gdynia

1centrumlogistycznewPorcieGdynia27 maja 2014 r. o godz. 12:00, przy ulicy Kontenerowej 27 w Gdyni, miało miejsce uroczyste przekazanie do użytkowania kolejnego   obiektu w Centrum Logistycznym gdyńskiego portu – magazynu wysokiego składowania o powierzchni użytkowej ponad 18 tys. m².

Obiekt, usytuowany  w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch terminali kontenerowych: BCT – Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego oraz GCT – Gdynia Container Terminal, wybudowany został za kwotę 34 mln zł  przez firmę Przembud Gdańsk S.A., w oparciu o umowę podpisaną 14 lutego 2013 r. Dokumentację projektową magazynu  opracowała  Firma Projektowo – Usługowa „Wela” – Elżbieta Wewiórska z siedzibą w Gdańsku. Duże zainteresowanie rynku nowoczesnymi powierzchniami magazynowymi pozwoliło pozyskać najemców jeszcze w trakcie prowadzonej budowy. Dzięki temu roboty końcowe były realizowane zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. Najemcami nowego magazynu zostali: Chiquita Poland Sp. z.o.o., Agencja Celna COMPLEX SAD Małgorzata Sochaj, PEKAES S.A., Solid Logistics Sp. z o. o.

Bardzo korzystna lokalizacja obiektu o kubaturze 242 000 m3, powierzchni użytkowej 18 400 m2 oraz powierzchni zabudowy 17 500 m2,  zapewnia bliskość lotniska Gdańsk Rębiechowo, a czteropasmowa Estakada E. Kwiatkowskiego ułatwia dostęp do Obwodnicy Trójmiasta oraz Autostrady A-1. Bezpośredni dojazd do magazynu zapewniony jest od strony ul. Janka Wiśniewskiego i ul. Kontenerowej, a w przyszłości także od strony nowobudowanej ul. Logistycznej.

Magazyn przystosowany jest do prowadzenia usług logistycznych związanych z przyjęciem, kompletacją, składowaniem oraz dystrybucją towarów drobnicowych wysoko przetworzonych w opakowaniach-z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych.

Wcześniejszą inwestycją Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w zakresie powierzchni magazynowych tego typu była budowa magazynu wysokiego składowania, o powierzchni użytkowej ponad 8 tys. m2, przy ulicy Kontenerowej 69 w Gdyni,  przekazanego do użytkowania 14 grudnia 2010 r.   Bliskie stu procent wypełnienie ładunkami obiektu przez jego najemców – Morską Agencję Gdynia i Terramar, potwierdziło potrzebę budowy na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia kolejnego obiektu tego typu. Rosnące zainteresowanie rynku ofertą powierzchni magazynowych sprawia, iż Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. rozpoczął prace nad koncepcją budowy kolejnego magazynu w obrębie sukcesywnie tworzonego Centrum Logistycznego. 

fot. T. Urbaniak ZMPG-a S.A.