Kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego

lut 19, 2017 | Polskie nowości

1abcPosiedzenie Trojstronnego Zespołu

Konsolidacja branży stoczniowej, sytuacja Stoczni Marynarki Wojennej, plany inwestycyjne MON zdominowały kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego. Obrady prowadził Paweł Brzezicki, podsekretarz stanu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Minister Brzezicki podkreślił znaczenie przejęcia Szczecińskiego Parku Przemysłowego (majątek dawnej Stoczni Szczecińskiej Nowa) od TF Silesia przez należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej Fundusz Inwestycyjny MARS. Głównym celem tej transakcji jest wykorzystania SPP do produkcji stoczniowej, budowania dużych statków. Dzięki temu, iż Fundusz posiada też w swojej strukturze Morską Stocznię Remontową Gryfię, gdyńską Nautę, a teraz jeszcze Stocznię Marynarki Wojennej, będzie można wykorzystać efekt synergii przy realizacji wspólnych przedsięwzięć – podkreślał minister. Dodał, iż w tej chwili trwają przygotowania, by utworzyć specjalny fundusz finansowy na potrzeby budowania statków.

Bartosz Kownacki, sekretarz stanu Ministerstwa Obrony Narodowej podkreślił wysiłek wielu resortów, m.in. MGMiŻŚ w ratowaniu wspomnianej Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. – Podjęliśmy się ogromnego zadania, udało się pozyskać fundusze by przejąć stocznię od syndyka, teraz trzeba ją zrestrukturyzować – mówił minister MON. – Ale to już zadanie leżące przed państwem, wymagające współpracy i kompromisów.

Minister przypomniał o przygotowywanych projektach Orka, Miecznik, Czapla, na których realizację przeznaczy miliardy złotych. Zapewniał, że jednostki będą budowane w polskich stoczniach. Zanim jednak powstanie konkretny plan realizacji tych projektów, musi być określony potencjach organizacyjny, logistyczny, kapitałowy konsolidowanego sektora stoczniowego. Uczestnicy posiedzenia przyjęli też regulamin Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego.

 

Biuro Prasowe MGMiŻŚ