Inwestycje o łącznej wartości 700 mln zł.

lip 6, 2012 | Port Szczecin

Morza i Oceany: – Jakimi wynikami przeładunkowymi zamknie się półrocze dla Portu Szczecin?

zdjcie4Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A – Pierwsze półrocze 2012 w portach w Szczecinie i Świnoujściu zamknęło się wynikiem niemal identycznym, porównując do tego samego okresu roku ubiegłego. W ciągu sześciu miesięcy tego roku przeładowano w obu portach ponad 10 mln ton (10 060,9 tys. ton). Jest to wynik zgodny z naszymi prognozami na I półrocze, a nawet lekko je przekraczający.

Jednakże w perspektywie całego roku prognozujemy, że w stosunku do poprzedniego roku przeładunki spadną o 3 do 4 %. Wpływ na to będą miały odnotowane już spadki przeładunków na naszych nabrzeżach w grupach węgiel i zboże. Sytuacja ta dotyczy ogólnej tendencji w polskich portach i została ujęta w naszych prognozach na ten okres. Biorąc pod uwagę poszczególne grupy towarowe, po sześciu miesiącach zauważyć można mniejsze przeładunki węgla, które wyniosły 1 mln 850 tys. ton (stanowiło to 74% przeładunku ubiegłorocznego pierwszego półrocza) oraz zboża, którego obroty w pierwszym półroczu wyniosły 490 tys. ton. Stanowiło to 97,6% wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego. Pomimo mniejszych przeładunków w tych dwóch grupach towarowych, w obu portach udało się utrzymać ubiegłoroczny wynik dzięki znacznym wzrostom przeładunku rudy, obsługiwanej w porcie w Świnoujściu, a także towarów z grupy inne masowe (udział w tej grupie miały przede wszystkim: biomasa i kruszywa wykorzystywane przy budowie terminalu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, a ponadto nawozy i chemikalia). W pierwszym półroczu przeładowano 300 tys. ton rudy (wzrost przeładunku rudy w stosunku do ubiegłorocznego okresu sześciu miesięcy wyniósł 39,5%) oraz 2 mln 110 tys. ton innych masowych (wzrost obrotów tej grupy w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wyniósł 48,1%). W 2012 roku w dalszym ciągu notowany jest wzrost obrotów drobnicy promowej, jednak tym razem charakteryzował się on mniejszą dynamiką niż dotychczas i wyniósł niecałe 3%, dając wynik 3 mln 231 tys. ton. Podobnie przeładunki kontenerów w pierwszych 6 miesiącach tego roku były na zbliżonym poziomie, co w analogicznym okresie roku ubiegłego i wyniosły 26 900 TEU. Łącznie przeładunki drobnicy w ciągu 6 miesięcy tego roku wyniosły 4 mln 600 tys. ton, co stanowiło 97,4% obrotów tej grupy towarowej w okresie 6 miesięcy roku 2011. Przeładunki ropy i przetworów w pierwszym półroczu 2012r. utrzymały się na stałym wysokim poziomie i wyniosły 700 tys. ton (wzrost o niecałe 3% w stosunku do półrocza 2011r.). Zakładamy że plan przeładunków założony na koniec 2012 roku zostanie nieznacznie przekroczony. Prognoza przeładunków na ten rok wynosi 20 mln 360 tys. ton.

Morza i Oceany: – Czy inwestycje przebiegają bez zakłóceń. Które są na ukończeniu i jakie rozpoczną się w tym roku?

Jarosław Siergiej: – W najbliższych latach planujemy inwestycje o łącznej wartości prawie 700 mln zł. Znaczna część środków pochodzić będzie z UE. Na obecnym etapie, zadania inwestycyjne realizowane są bez zakłóceń mających wpływ na ich przebieg czy terminowość. W tym roku kontynuowana jest współfinansowana ze środków unijnych rozpoczęta w roku ubiegłym kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej w obu portach. Do 2013 roku zmodernizowanych zostanie prawie 36 kilometrów torów i ponad 8 kilometrów dróg. Na ostatnim etapie realizacji jest także budowa nabrzeża w tworzonym porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Do końca tego roku planuje się zakończenie tych prac, za które odpowiada ZMPSiŚ SA. Inwestycja ta jest jednym z czterech projektów składowych największego realizowanego obecnie przedsięwzięcia energetycznego w historii Polski – Programu budowy terminalu LNG w Świnoujściu. Projekt realizowany przez ZMPSiŚ SA uzyskał wsparcie finansowe ramach Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej w wysokości 25 mln EUR. Zakres inwestycji, realizowanej przez ZMPSiŚ SA obejmuje budowę stanowiska statkowego z systemem bezpiecznego cumowania jednostki LNG, budowę estakady dla infrastruktury przesyłu gazu z części morskiej do części lądowej terminala, budowę platformy technologicznej oraz niezbędne roboty czerpalne pogłębienia akwenu przy nabrzeżu. Przy wybudowanym stanowisku statkowym obsługiwane będą jednostki o maksymalnej długości 315 m, szerokości 50 m, dopuszczalnym zanurzeniu 12,5 m oraz pojemności od 120 do 216 tys. m³. Pierwszy statek spodziewany jest w terminalu LNG w połowie 2014 roku. Obecnie kontynuowana jest także rozbudowa infrastruktury portowej na nabrzeżu Górnośląskim w szczecińskim porcie, a także przebudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie bazy przy ul. Hryniewieckiego. Trwają także prace związane z budową terminalu kontenerowego w Szczecinie. Chodzi o inwestycję realizowaną wspólnie z operatorem terminalu, spółką DB Port Szczecin i mającą na celu dostosowanie przygotowanej infrastruktury do potrzeb funkcjonowania otwartego niedawno terminalu kontenerowego na nb. Fińskim. Inwestycja ta dofinansowana jest z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ten rok to także rozpoczęcie czterech nowych inwestycji. Jedną z nich są roboty budowlane związane z przebudową infrastruktury portowej w północnej części półwyspu EWA. Projektowana rozbudowa, dofinansowana z funduszy unijnych, polegać będzie na budowie nowego nabrzeża Niemieckiego oraz modernizacji istniejącego nabrzeża Zbożowego (m. in. wydłużenie nabrzeża w kierunku północnym), co w efekcie pozwoli na zwiększenie wydajności przeładunkowej przy elewatorze oraz stworzy komfortowe warunki postoju statków. Jest to ważne szczególnie teraz, gdy nasze porty stają się ważnymi centrami przeładunkowymi towarów rolno-spożywczych na Bałtyku. Kolejna rozpoczynana w tym roku inwestycja to rozbudowa infrastruktury w południowej części portu w Świnoujściu. Inwestycja ta jest związana z potrzebą dostosowania stanowisk statkowych  do obsługi coraz większych promów i również będzie realizowana przy wsparciu funduszy unijnych. W 2012 planuje się także rozpoczęcie robót budowlanych związanych z modernizacją czterech sztuk odbojnic na stanowisku promowym nr 3 w terminalu promowym w Świnoujściu oraz prac związanych z modernizacją odbojnic na nabrzeżu Katowickim w Szczecinie.

Dziękujemy

Rozmawiał: Bogdan Tychowski