Hipoteka morska

sie 19, 2016 | Prawo Morskie

1abcstatek samochodowy holwany przez holowniki

Na statku wpisanym do rejestru okrętowego można ustanowić zastaw wpisany do tego rejestru (hipotekę morską). Do hipoteki morskiej stosuje się odpowiednio przepisy prawa cywilnego o hipotece.

Do powstania hipoteki morskiej niezbędny jest wpis do rejestru okrętowego.