Grupa Kapitałowa OT Logistics: 523 mln zł przychodów po III kw. 2016 r. i wzrost EBITDA do 43,5 mln zł

lis 15, 2016 | Polskie nowości

1abclogootlogistics

Grupa Kapitałowa OT Logistics, jeden z liderów branży TSL w Europie, wypracowała po III kw. 2016 r. 523 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a zysk netto wyniósł 3,6 mln zł. Grupa zwiększyła wynik EBITDA do 43,5 mln zł. Grupa prowadzi działania optymalizacyjne i zwiększa obecność w branży TSL w Polsce i Europie.

Solidne wyniki, mimo niesprzyjających warunków rynkowych

W pierwszych dziewięciu miesiącach br. Grupa Kapitałowa OT Logistics wypracowała 523 mln zł przychodów wobec 554 mln zł rok wcześniej. Zysk netto spółki sięgnął 3,6 mln zł wobec 6,7 mln zł rok temu. Z kolei wynik EBITDA po III kw. 2016 r. wzrósł do 43,5 mln zł w porównaniu do 43,1 mln zł rok wcześniej. Jednocześnie rentowność EBITDA wzrosła do 8,3% z 7,8% w analogicznym okresie ubiegłego roku. W minionym kwartale spółka zwiększyła również rentowność sprzedaży brutto do 13,2% z 13% rok temu. W trakcie 9 miesięcy 2016 r. Grupa wypracowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (+31,9 mln zł), co świadczy o kontynuowaniu pożądanego kierunku rozwoju.

Dalszy wzrost przeładunków w Gdyńskim porcie

Wolumen przeładunków w OT Port Gdynia wyniósł w III kw. br. 810 tys. ton, co stanowi poprawę o 32% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Narastająco, od początku roku, przeładunki w gdyńskim terminalu wzrosły łącznie o 27% do niemal 2,5 mln ton. W III kw. obsługa m.in. towarów agro (śruta sojowa i zboża) wzrosła w Gdyńskim porcie o 88% r/r do 346 tys. ton. OT Port Świnoujście, w większym stopniu zależny od przeładunku takich towarów jak węgiel czy rudy metali, zanotował w III kw. spadek przeładunków o 24%. Narastająco, w 2016, port ten zanotował zmniejszenie przeładunków o 11%.

Na wyniki Grupy nadal oddziałuje niesprzyjająca koniunktura na rynku węgla i stali, która ciążyła na działalności transportowej i portowej. Widoczny jest spadek przewozu ładunków masowych w Niemczech, zwłaszcza złomu, spowodowany niskimi cenami stali. Cieszy nas natomiast wzrost przeładunków w Gdyńskim porcie, który jest dowodem na to, że decyzje o rozwoju przeładunków agro to kierunek właściwy. – mówi Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu OT Logistics. Nadal prowadzimy działania optymalizacyjne wewnątrz Grupy. Przynoszą one już efekty i powinny wspierać nasze wyniki w kolejnych kwartałach – dodaje prezes Zbigniew Nowik. 

Przejęcia i zwiększanie kompetencji w nowych obszarach

W III kw. br. Grupa rozpoczęła konsolidację Sealand Logistics, co w przyszłości będzie skutkowało zwiększeniem udziału w krajowym rynku spedycyjnym, w tym w segmencie spedycji kontenerowej, który pozwala wygenerować wyższe marże. Grupa oczekuje również na finalizację przejęcia STK Group, uzyskała niezbędne zgody UOKIK. Przejęcie to może wzmocnić kompetencje Grupy w segmencie przewozów kolejowych. Na dzień publikacji raportu finansowego za III kw br. warunki zawieszające realizację umowy przejęcia STK Group nie zostały jeszcze spełnione. 

Struktura przychodów Grupy po III kw. 2016

Największy udział w strukturze przychodów Grupy po III kw. 2016 r miały usługi spedycyjne: 57%, przewozy i inne usługi transportowe: 29% oraz usługi portowe (przeładunki i składowanie towarów): 11%. Pozostałe usługi świadczone przez spółki z Grupy generują ok. 3% przychodów OT Logistics.