Gmina Świnoujście z funduszami PO RYBY

sty 14, 2013 | Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski

1porybyW poniedziałek 14 stycznia 2013 roku marszałek Olgierd Geblewicz oraz Janusz Żmurkiewicz prezydent Gminy Miasto Świnoujście podpisali umowę w ramach Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007-2013.

W ramach podpisanej umowy Gmina otrzyma dofinansowanie wysokości 999.126,00 zł, z zakresu ochrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej w ramach Środka 4.1 „ Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na realizacje operacji  pt. „ Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze miasta Świnoujście – etap 2” .

Celem operacji jest zmeliorowanie terenów podtapialnych o powierzchni zlewni 1.88 km² położonych na obszarze zurbanizowanym zależnym od rybactwa w mieście Świnoujście – dzielnica Warszów. Zakres operacji obejmuje budowę rowów wraz z przewidzianymi na nich budowlami i pompowni wraz z towarzyszącymi  budowlami. Realizacja operacji zapewni odpowiedni poziom wody gruntowej oraz odprowadzenie wód opadowych z Dzielnicy Warszów w Świnoujściu co wpłynie na wyeliminowanie występujących problemów lokalnych podtopień.

Po RYBY jest programem bardzo pojemnym. Obejmuje nie tylko kwestie rybołówstwa, ale także wzmacnianie stref niegdyś zależnych od rybactwa. A są to „extra” pieniądze, które trafiły do regionu i Świnoujścia dzięki aktywności społeczności lokalnych, które zorganizowały się w Lokalne Grupy Rybackie i miały odwagę walczyć o te fundusze – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Dzięki tej inwestycji 2 km dzielnicy Warszwów w Świnoujściu zostaną zmeliorowane, a są to tereny, które na wiosnę i jesień były podtapiane, przez co były również niedostępne w tym okresie – mówił prezydent Janusz Żmurkiewicz

Spotkanie było również okazją do rozmów na tematy gospodarcze. Prezydent Żmurkiewicz zapowiedział, że jeśli tylko Rada Miasta Szczecina wyrazi zgodę, Świnoujście zostanie członkiem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

To tylko decyzja formalna, bo w moim przeświadczeniu Świnoujście od zawsze w nim było, to kwestia strategicznego myślenia, bo jest bardzo wiele obszarów, które nas łączą – nie tylko port Szczecin-Świnoujście, ale także Zachodniopomorski Szlak Żeglarski i liczne inne inwestycje. Byłby to naturalny krok, patrząc również przez pryzmat ruchu weekendowego mieszkańców, których duża część spędza wolne dni w Świnoujściu. To nasz wspólny interes, aby usprawnić komunikację i sprawić byśmy byli jeszcze bliżej siebie. Ten krok będzie miał znaczny wpływ na kształtowanie Perspektywy 2020 – odpowiedział marszałek Geblewicz.