Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu, podpisanie umowy z inwestorem

lip 11, 2023 | Port Świnoujście

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz konsorcjum składające się z DEME CONCESSIONS N.V. z siedzibą w Belgii, oraz QTERMINALS W.L.L. z siedzibą w Katarze podpisały przedwstępną umowę dotyczącą 30-letniej dzierżawy terenów zlokalizowanych w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, na finansowanie, budowę i eksploatację Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego.

– Jest to inwestycja, która zapewni impuls rozwojowy nie tylko dla Świnoujścia i Pomorza Zachodniego, ale dla całej krajowej gospodarki – podkreśla Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

Powstanie głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu jest jednym z elementów ujętych w „Programie rozwoju portów morskich do 2023 roku”. Jego celem jest utrwalenie pozycji polskich portów w basenie Morza Bałtyckiego i stworzenie z nich kluczowych węzłów globalnych łańcuchów dostaw dla Europy Środkowo Wschodniej.

Terminal spełniać będzie najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz przyniesie nowe stałe miejsca pracy w regionie.
Przeprowadzone analizy rynku i badania wykonane przez niezależnych ekspertów wskazują, że terminal zlokalizowany w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, w południowo-zachodniej części Morza Bałtyckiego, jest bardzo potrzebny, aby obsłużyć rosnący popyt na kontenery. Zdaniem ekspertów długoterminowe perspektywy wzrostu oceanicznego transportu kontenerowego oraz obroty ładunków skonteneryzowanych na Bałtyku potwierdzają potrzebę powstania takiego terminalu. Przemawiają za tym także argumenty naukowców i przedsiębiorców działających na rynku dostaw ładunków skonteneryzowanych.

Docelowo terminal będzie w stanie obsłużyć do 2 mln TEU rocznie, obsługując jednocześnie dwa statki, jeden o długości 400 m i jeden o długości 200 m. Inwestycja może być realizowana w dwóch etapach: pierwszym etapem będzie obsługa 1 mln TEU rocznie. Terminal niemal w całości powstanie na pirsie zlokalizowanym na Zatoce Pomorskiej i zostanie sfinansowany przez inwestora, który został wyłoniony w drodze konkurencyjnego przetargu. Operator terminalu wyposaży go w niskoemisyjny sprzęt przeładunkowy, zgodnie z najwyższymi ekologicznymi normami w standardzie „green terminal”. Terminal w Świnoujściu będzie stanowił infrastrukturę podwójnego wykorzystania, czyli cywilną infrastrukturę, która może służyć do obsługi ładunków wojskowych. Inwestor w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym zobowiązał się również do działań na rzecz lokalnej społeczności uzgodnionych z samorządem Świnoujścia o wartości co najmniej 5 mln euro. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogram nowy terminal powinien rozpocząć działalność na początku roku 2028.

Linie żeglugowe – klienci terminalu będą mogli w niedalekiej przyszłości korzystać z nowego toru wodnego prowadzącego do portu w Świnoujściu. W maju 2023 Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023 – 2029”. Realizacja programu zapewni odpowiednią, bezpieczną infrastrukturę dostępową dla terminali znajdujących się w Świnoujściu.

O firmie DEME
DEME jest wiodącym wykonawcą w dziedzinie energetyki morskiej, rekultywacji środowiska, pogłębiania i infrastruktury morskiej. DEME angażuje się również w działalność koncesyjną w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, infrastruktury morskiej, zielonego wodoru i wydobycia surowców mineralnych. Firma opiera się na ponad 145-letnim doświadczeniu i jest liderem w dziedzinie innowacji i nowych technologii. Wizją DEME jest praca na rzecz zrównoważonej przyszłości poprzez oferowanie rozwiązań dla globalnych wyzwań: podnoszenia się poziomu mórz, rosnącej populacji, redukcji emisji, zanieczyszczonych rzek i gleb oraz niedoboru zasobów mineralnych. DEME bazuje na około 5 000 wysoko wykwalifikowanych specjalistów i obsługuje jedną z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie flot na świecie.

DEME Concessions, spółka w 100% powiązana z grupą DEME, jest podmiotem inwestycyjnym i projektowym Grupy DEME i rozwija projekty w zakresie infrastruktury i działalności związanej z morskimi źródłami odnawialnymi.

O QTerminals
QTerminals jest wiodącym międzynarodowym operatorem portów i terminali, który świadczy usługi przeładunkowe dla kontenerów, ładunków masowych, ładunków drobnicowych, RORO, żywych zwierząt, a także usług zaopatrzenia offshore i statków wycieczkowych. Uzupełniając flagowy port Hamad w Katarze, QTerminals prowadzi operacje portowe w Turcji i na Ukrainie.

Koncentrując się na zatrudnianiu i zatrzymywaniu najzdolniejszych talentów, długoterminowa wizja QTerminals na arenie międzynarodowej zawiera dążenie do pozycji najbardziej niezawodnego operatora terminali i czynnik umożliwiający wzrost gospodarczy.

ZMPSiŚ SA