Delegacja ministerialna w Porcie Gdańsk

paź 15, 2015 | Port Gdańsk

1abcdelegacjamini

W dniu 9 października br. Port Gdańsk gościł delegację przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, którzy licznie przybyli do portu celem szczegółowego zapoznania się z większością projektów rozwojowych zaplanowanych na najbliższe lata w Porcie Gdańsk.

Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. szefowie Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Departamentu Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych, Wydziału Wdrażania Projektów Morskich oraz Wydziału Wdrażania Projektów Intermodalnych i Kolejowych.

Najbliższe lata w Porcie Gdańsk zdominowane będą m.in. tematami właśnie infrastrukturalnymi z uwagi na rozpoczęty w porcie największy w historii program inwestycyjny obejmujący swoim zasięgiem zarówno wewnętrzną, jak i głębokowodną część portu.

Z tego też względu koniecznym było szczegółowe omówienie z przedstawicielami Ministerstwa poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych, zaprezentowanie rozwiązań technicznych w ramach poszczególnych projektów, jak również omówienie programu ich sfinansowania.

Delegację przywitał Jerzy Melaniuk – Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, który przedstawił ogólny zarys wszystkich projektów rozwojowych portu, w tym szczegółowy podział zadań na zespoły projektowe utworzone w ramach struktur ZMPG. Kolejno poszczególni menedżerowie zespołów odpowiedzialni za realizację inwestycji, przedstawili prezentacje dotyczące zakresu rzeczowego wszystkich zamierzeń inwestycyjnych.

Goście zapoznanli się nie tylko z obecnie realizowanymi przez ZMPG projektami współfinansowanymi z programu POIiS 2007-2014 oraz TEN-T, ale również z zakresem projektów, na które ZMPG planuje pozyskać środki w tzw. Nowej Perspektywie Finansowej, m.in. z takich programów jak POIiŚ 2014-2020 oraz CEF „Łącząc Europę”.

Na koniec wizyty podczas rejsu po porcie, goście mieli okazję obejrzeć tereny portowe, na których toczyć się będą poszczególne inwestycje rozwojowe. Dla Portu Gdańsk ta wyjątkowa wizyta była także dobrą sposobnością do tego, aby przybliżyć przedstawicielom Ministerstwa zamierzenia inwestycyjne zarówno z punktu widzenia rzeczowego zakresu prac, jak też możliwości pozyskania niezbędnych środków unijnych na realizację projektów.

 

Port Gdańśk