BTK konsekwentnie zwiększa liczbę przeładunków i podsumowuje półrocze

lip 10, 2012 | Bałtycki Terminal Konterenowy

BCT2Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni w pierwszym półroczu 2012 r. przeładował 204 660 TEU – o 17,4% więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku. Konsekwentne zwiększanie wyników przez terminal BCT dowodzi skuteczności strategii realizowanej przez Zarząd oraz działań związanych z inwestycjami umożliwiającymi pozyskiwanie nowych klientów. Miniony okres obfitował również w istotne dla Spółki wydarzenia i osiągnięcia – przeładowana została rekordowa liczba kontenerów w transporcie intermodalnym, obsłużono również największy w historii Portu Gdynia kontenerowiec.

 – Cieszymy się, że nasz terminal osiąga coraz lepsze wyniki, ale zdajemy sobie sprawę, że wciąż musimy inwestować, zwiększać zdolności przeładunkowe i szybko zacząć obsługiwać połączenia bezpośrednie z Azji. Trwały wzrost utrzyma się, jeżeli Gdynia sprawnie przeprowadzi kolejne  pogłębienie kanałów portowych, zbuduje większą obrotnicę w porcie wewnętrznym i towarzyszące temu pozostałe inwestycje infrastrukturalne. Zarząd Morskiego Portu Gdynia jest tego świadom i rozpoczął odpowiednie prace, co pozwala nam wierzyć, że nasze inwestycje w bardzo duże suwnice i  inne urządzenia terminalowe będą dobrze wykorzystane – powiedział Krzysztof Szymborski, prezes BCT.

Pierwsze półrocze 2012 r. było dla Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego udane ze względu na dobre wyniki, jak i na wydarzenia ważne dla działalności Spółki.  W marcu b.r. BCT podpisał finalną umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych i tym samym rozpoczął największy w swojej historii program inwestycyjny.  Kwota dofinansowania wyniosła 53 mln 800 tys. zł., a łączna wartość wydatków kwalifikowanych projektu BCT to ponad 153 mln zł. Dotację przyznano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 7.4 „Rozwój transportu intermodalnego”, priorytet VII: Transport przyjazny środowisku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. BCT do 2015 roku zainwestuje w sprzęt, infrastrukturę i systemy informatyczne. Realizacja inwestycji jest kolejnym krokiem do osiągnięcia w przyszłości mocy przeładunkowej na poziomie 1.2 mln TEU rocznie.

W terminalu na wysokim poziomie utrzymuje się również udział przeładunków intermodalnych. Rekord odnotowano w styczniu, kiedy aż 43,7% kontenerów w relacji lądowej zostało przewiezionych na torach. W kolejnych miesiącach udział przeładunków kolejowych oscylował wokół 40%. Z transportem intermodalnym wiąże się także podpisany w maju kontrakt z firmą Baltic Rail. Umowa dotycząca obsługi kontenerów transportowanych przez tego operatora, oznacza milowy krok w kierunku realizacji koncepcji intermodalnego korytarza europejskiego Bałtyk – Adriatyk. Z BCT Gdynia dwa razy w tygodniu wyjeżdżają pociągi, którymi można wysłać towar do słoweńskiego Kopru nad Adriatykiem. Prowadzone są również starania, aby uruchomione zostało bezpośrednie połączenie kolejowe z chorwacką Rijeką. Transport intermodalny i VI Europejski Korytarz Transportowy były również promowane przez Zarząd BCT podczas IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, gdzie na Placu Sejmu Śląskiego przez trzy dni stał pomarańczowy 20-stopowy kontener, z zainstalowaną w środku makietą symbolizującą  europejski korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk.

W styczniu do BCT Gdynia przypłynął największy w historii gdyńskiego portu kontenerowiec – MSC Krystal, o ładowności 5 762 TEU. Zarząd terminalu dąży jednak do tego, aby w niedługim czasie, zgodnie z wymogami rozwijającego się rynku, móc obsługiwać statki dwu- i trzykrotnie większe. W celu przybliżenia opinii publicznej kwestii konieczności przystosowania Portu Gdynia do przyjmowania jednostek o większym zanurzeniu i długości, władze BCT zorganizowały 1 marca w Warszawie konferencję „Gdynia Portem Głębokowodnym”.

Wydarzeniem z minionego półrocza, które odznaczy się w historii terminalu, była kolizja promu Stena Spirit z suwnicą nabrzeżową Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego.  W efekcie suwnica przewróciła się, a druga została uszkodzona. W wypadku zostało rannych trzech pracowników BCT, których życiu i zdrowiu obecnie nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo. W tym tygodniu planowane jest zakończenie prac związanych z usunięciem z nabrzeża powalonej suwnicy i wywiezienie złomu z terenu terminala. Już godzinę po kolizji terminal wznowił pracę i do tej pory wszystkie operacje przeładunkowe realizowane są na terminalu planowo a Klienci obsługiwani na czas. Obecnie przeładunki nabrzeżowe prowadzone są za pomocą czterech suwnic nabrzeżowych oraz dwóch samobieżnych dźwigów  Liebherr o udźwigu 100 ton.

Iga Wilczyńska