Bezpieczeństwo na statkach pasażerskich typu ro-ro

wrz 11, 2017 | Polskie nowości

roro

Polski Rejestr Statków S.A. we współpracy z Zachodniopomorskim Oddziałem Regionalnym Krajowej Izby Gospodarki Morskiej organizuje w dniu 3. października 2017 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie seminarium pt. Bezpieczeństwo na statkach pasażerskich typu ro-ro. Seminarium ma na celu zwrócenie uwagi środowiska żeglugowego na niektóre aspekty bezpieczeństwa statków, w szczególności statków pasażerskich typu ro-ro. Wydarzenie patronatem honorowym objął Urząd Morski w Szczecinie, posiadający wielkie doświadczenie w czuwaniu nad bezpieczeństwem żeglugi statków pasażerskich.

Tematyka podejmowana podczas szczecińskiego spotkania stanowić będzie przypomnienie i rozszerzenie treści prezentowanych na seminarium Zagrożenia pożarowe na statkach pasażerskich, które odbyło się w czerwcu 2017 r. w siedzibie Centrali PRS w Gdańsku. Część z referatów przedstawionych w Gdańsku zostanie zaprezentowana powtórnie w Szczecinie, m.in. te dotyczące wymagań Polskiego Rejestru Statków, które oparte są na przepisach i konwencjach międzynarodowych.

Do ponownego podzielenia się wiedzą na temat ewolucji wymogów bezpieczeństwa pożarowego dla statków pasażerskich ro-ro w konwencji SOLAS zaproszony został przedstawiciel Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Pan prof. dr hab. inż. Ryszard Getka.

Przedstawiciel Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Pan Adam Pawlak, przedstawi informacje na temat przygotowania Terminala Promowego Świnoujście dla zapewnienia bezpiecznej żeglugi pasażerskiej.

W zachodniopomorskiej edycji seminarium udział wezmą również przedstawiciele gospodarzy miejsca spotkania. Zastępca Dyrektora UM w Szczecinie, Pan kapitan ż.w. Przemysław Lenard, zapozna uczestników seminarium z nowelizacją Bałtyckiego porozumienia w sprawie transportu towarów niebezpiecznych na statkach ro-ro w rejonie Morza Bałtyckiego. Z kolei pan Dariusz Oblicki, pracownik Inspektoratu Bezpieczeństwa Żeglugi UM, omówi uchybienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na statkach pasażerskich ro-ro wykrywane podczas kontroli PSC.

Seminarium w Szczecinie nie będzie pierwszym spotkaniem organizowanym na zaproszenie tamtejszego Urzędu Morskiego przez Polski Rejestr Statków i KIGM. W latach ubiegłych ogromnym zainteresowaniem zachodniopomorskiego środowiska żeglugowego cieszyły się seminaria na temat bezpieczeństwa portów i wprowadzania ratyfikowanej w 2016 r. konwencji BWM (Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami).

Ze względu na szczególne znaczenie i złożoność zagadnień bezpieczeństwa statków pasażerskich, organizatorzy październikowego seminarium spodziewają się, że spotka się ono z zainteresowaniem nie mniejszym niż wcześniejsze. Liczą też na dyskusję, w czasie której dojdzie do wymiany opinii na temat stosowania obowiązujących procedur i wymagań.

 

Źródło: prs.pl