Bez Szczecina nie ma Berlina

lut 10, 2012 | Port Szczecin

– Jak to jest z tym Berlinem? Czy on faktycznie jest zapleczem dla portu w Szczecinie?

 – Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbH (BEHALA) od wielu lat współpracuje portami w Szczecinie i Świnoujściu. Są one dla nas bardzo ważnym partnerem logistycznym. Bardzo wyraźnie dostrzegamy możliwość zaistnienia portu szczecińskiego jako hubu i bardzo ważnego miejsca obsługi ładunków do / z aglomeracji berlińskiej w różnorodnych układach transportowych.

Rozmawiamy ze szczecińskim operatorem przeładunkowym PCC Port Szczecin. Nasze kontakty handlowe i rozmowy pokazały, że konieczne jest stworzenie „dedykowanych” ofert pod konkretnych klientów i gestorów ładunków. Odbyłem już rozmowę z Markiem Neauvelearsem wiceprezesem PCC Port Szczecin, której konsekwencją będzie opracowanie takiej właśnie oferty. Doskonałym przykładem sprawdzonego ciągu logistycznego pomiędzy nami a portem w Szczecinie jest fiński papier, który do Szczecina dociera bezpośrednio od producenta z Finlandii, a następnie barkami przewożony jest do Berlina.

Duże szanse na rozwój transportu na śródlądowym szlaku wodnym pomiędzy Szczecinem a Berlinem da budowa nowej podnośni barkowej w Niederfinow. Jej parametry pozwolą na korzystanie z tej trasy większych zestawów barkowych.

– BEHALA i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. mają podpisane porozumienie o współpracy? Jakie korzyści wynikają z niego dla obu portów?

 – Umowa pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. i BEHALĄ spełnia ważną rolę. Na jej podstawie następuje wzajemna wymiana informacji, a także ma miejsce wzajemne reprezentowanie istotnych interesów obu portów. Przy okazji rozmów handlowych z kontrahentami podkreślamy zawsze ważną rolę jaką spełnia Szczecin w rejonie bałtyckim oraz to, że port szczeciński jest dla nas najbliższym geograficznie portem morskim.

 – Jaka jest strategia rozwoju BEHALI ?

 – Porty berlińskie rozwijają się pozytywnie mimo kryzysu. W maju uruchomione zostało  połączenie kolejowe w postaci pełnego składu kursującego z Berlina do Krefeld, z możliwością dalszego transportu towarów drogą wodną do Antwerpii i Rotterdamu. Również to połączenie oferowane jest w aspekcie dalszego transportu towarów, aż do Szczecina i dalej.

Z końcem lipca uruchamiamy natomiast pod własnym zarządem połączenie wodne z Hamburga do Berlina.

Zdjęcia: Marek Czasnojć