BALEX DELTA 2012

sie 6, 2012 | Polityka Morska

PetersburgMinisterstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje, że 29 sierpnia br. w Zatoce Fińskiej niedaleko Helsinek (Finlandia) odbędą się międzynarodowe ćwiczenia reagowania na rozlewy olejowe BALEX DELTA 2012.

Zgodnie z informacją przekazaną przez organizatora – Fiński Instytut Środowiska Naturalnego (SYKE), tegoroczne ćwiczenia Balex Delta 2012 będą mogli obserwować przedstawiciele mediów państw członkowskich po wcześniejszym zgłoszeniu u organizatora.

Dodatkowe informacje w języku angielskim:
files/0/1795514/BalexDeltainHelsinki2012MediaProgrammeinHelsinki.pdf
files/0/1795514/MediaAdvisoryMediaCruiseforOilCatastropheinHelsinki29082012.pdf

***

ZatokaFinskaBALEX DELTA są największymi tego typu ćwiczeniami operacyjnymi w regionie Morza Bałtyckiego oraz jednymi z największych na całym świecie. Ich celem jest sprawdzenie gotowości Państw Stron Konwencji Helsińskiej do reagowania na sytuacje w których nastąpił rozlew ropy naftowej, a także sprawdzenie procedur alarmowych, zdolności przeciwdziałania, czasu reagowania oraz współpracy pomiędzy jednostkami zwalczania zanieczyszczeń na morzu.

W symulacji na niespotykaną dotąd skalę wezmą udział 22 statki z 9 krajów nadbałtyckich – Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Polski (morski wielozadaniowy statek ratowniczy KAPITAN POINC), Rosji oraz Szwecji, 50 innych jednostek reagowania oraz ok. 100 obserwatorów z państw przybrzeżnych. W trakcie ćwiczeń zaplanowano symulację zderzenia promu z tankowcem w odległości ok. 25 km od linii brzegowej Finlandii oraz Estonii. Wskutek zderzenia nastąpi wyciek do morza ok. 15 000 ton ropy naftowej. Plama olejowa – o długości 8 km i szerokości 1 km – będzie przesuwać się w stronę linii brzegowej Finlandii.

Jednostki uczestniczących krajów należących do HELCOM przeprowadzą wspólną akcję, której celem będzie zapobiegnięcie zetknięcia się plamy olejowej z wybrzeżem Finlandii. W trakcie tegorocznych ćwiczeń odbędą się także ćwiczenia wspólnych operacji reagowania na wypadki na linii brzegowej oraz akcje ratowania zwierząt zaolejonych, we współpracy z ogrodem zoologicznym w Helsinkach oraz organizacją WWF.

Kraje należące do Komisji Helsińskiej (HELCOM) mają obecnie 70 statków , które używane są w akcjach reagowania na rozlewy olejowe powstałe w wyniku wypadków morskich. Statki te są utrzymywane w stanie gotowości, który umożliwia im dopłynięcie do każdego miejsca na Bałtyku w czasie od 6 do 48 godzin.

Jednostki uczestniczących krajów należących do HELCOM przeprowadzą wspólną akcję, której celem będzie zapobiegnięcie zetknięcia się plamy olejowej z wybrzeżem Finlandii. W trakcie tegorocznych ćwiczeń odbędą się także ćwiczenia wspólnych operacji reagowania na wypadki na linii brzegowej oraz akcje ratowania zwierząt zaolejonych, we współpracy z ogrodem zoologicznym w Helsinkach oraz organizacją WWF.