Awans Gdańska na Bałtyku i nowy dostęp kolejowy do portu stały się faktem

wrz 28, 2016 | Port Gdańsk

1abcpg16awans

27 września br. w Gdańsku odbyło się uroczyste seminarium naukowe stanowiące zwieńczenie jednej z najważniejszych dla przyszłości Portu Gdańsk inwestycji – modernizacji linii kolejowej nr 226 oraz budowy mostu kolejowego nad Martwą Wisłą.

Oba przedsięwzięcia to długo wyczekiwane przez port projekty, które zmieniły oblicze dostępności kolejowej Portu Gdańsk i bez wątpienia stanowią kamień milowy w dalszym rozwoju pozycji portu na mapie logistycznej kraju i Europy Środkowo-Wschodniej.

Linia 226 i most kolejowy nad Martwą Wisłą, który jako jedyny doprowadza ruch kolejowy do prawobrzeżnego obszaru Portu Gdańsk, w tym do jego najbardziej rozwojowej, głębokowodnej części, to obiekty infrastruktury dostępowej do portu, przez które każdego roku przejeżdża aż 95% wszystkich pociągów kierowanych do/z portu. W roku ubiegłym średnia przewozów na tej trasie wynosiła aż 500 wagonów na dobę. Wśród nich znakomitą większość, bo 46% stanowiły wagony z węglem, 37% – z ładunkami drobnicowymi, w tym przede wszystkim z kontenerami. Kolejne ponad 15% przejazdów przypadało na pociągi z innymi ładunkami masowymi, w tym produktami chemicznymi i kruszywami.

Ogromna dynamika przewozów kolejowych w Porcie Gdańsk, która w roku 2015 sięgnęła poziomu +41% jeśli wziąć pod uwagę tonaż przewieziony koleją do/z portu oraz +46% w ujęciu ilości obsłużonych w porcie wagonów, to wynik pokazujący, że transport kolejowy w obsłudze portowej zyskuje na znaczeniu. W samym roku ubiegłym udział kolei w obsłudze ładunków ogółem w porcie sięgnął 28% i poza transportem rurociągowym był najczęściej wykorzystywaną gałęzią transportową w Gdańsku. Gdyby z całości obsługi lądowej ładunków w porcie wyłączyć transport przesyłowy (rurociągowy) paliw, wówczas udział kolei w odwozie i dowozie ładunków do portu sięgnąłby aż 54%.

Kolej to dzisiaj optymalna gałąź w transporcie towarowym na dalekich odcinkach, a takich z każdym rokiem przybywa w Gdańsku. Najczęściej przewożonymi koleją towarami są ładunki masowe, w tym zwłaszcza węgiel. W ostatnim czasie w Porcie Gdańsk coraz liczniej obsługiwany jest on na nabrzeżach portowych. Dla przypomnienia, w roku ubiegłym w Porcie Gdańsk przeładowano 4,5 mln ton węgla, co było drugim najlepszym w ciągu ostatniej dekady wynikiem w tym zakresie.

Przewozy kolejowe to także coraz częściej wykorzystywany transport intermodalny, którym w znakomitej większości przewożone są ładunki skonteneryzowane. Port Gdańsk będąc w chwili obecnej największym polskim portem kontenerowym i drugim największym na Bałtyku, notuje wciąż rekordowe ilości kontenerów na nabrzeżach portowych. Po podsumowaniu 8 miesięcy bieżącego roku ilość kontenerów w Porcie Gdańsk wzrosła aż o 27% w porównaniu do roku ubiegłego i o 3% w stosunku do rekordowego roku 2014. Taka dynamika wzrostu przekłada się bezpośrednio także na wzrost liczby kontenerów w obrocie lądowym, w tym na wzrost przewozów koleją.

W świetle takiej rzeczywistości portowej, świeżo oddana do użytku nowa kolejowa infrastruktura dostępowa wraz z zakończonymi nie tak dawno inwestycjami drogowymi, w tym oddanym do użytku w kwietniu tego roku tunelem drogowym pod Martwą Wisłą, stanowi niezwykle ważne dopełnienie oferty portu i wzmocnienie jego pozycji konkurencyjnej na rynku.

Po ośmiu miesiącach tego roku faktem stał się już awans Gdańska w rankingu największych portów Bałtyku na pozycję szóstą. To rezultat jakiego jeszcze nigdy dotąd nie udało się osiągnąć żadnemu polskiemu portowi. Nie powinno zatem dziwić, że sprawna infrastruktura dostępowa do portu była jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji ostatniego okresu, bowiem Port Gdańsk w kolejnych latach aspirować będzie do dalszego umacniania swojej pozycji na Bałtyku i w całym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Bez nowej infrastruktury dostępowej takie plany na pewno nie byłyby możliwe.

Port Gdańsk