4 mln zł na odbudowę przystani żeglarskiej w Lubczynie

sty 15, 2013 | Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski

lubczynW czasie dzisiejszego (14 stycznia br.) spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy Goleniów, marszałek Olgierd Geblewicz i burmistrz Robert Krupowicz podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w Lubczynie – Gmina Goleniów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Powyższy projekt Gminy Goleniów otrzymał tym samym dofinansowanie w wysokości 4 milionów złotych (całkowity koszt inwestycji wynosi 8 004 760,10 zł).

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez odbudowę i modernizację przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, w Gminie Goleniów, jako elementu markowego produktu turystycznego w postaci Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Obecny stan zagospodarowania przystani żeglarskiej w Lubczynie nie spełnia podstawowych standardów funkcjonalno – użytkowych, a tym samym nie zaspokaja potrzeb mieszkańców, turystów i żeglarzy związanych z uprawianiem żeglarstwa i turystyki wodnej.

Przystań posiada ok. 19 250 m2 powierzchni, której akwen wynosi 11 750 m2, a powierzchnia lądowa ok. 7 500 m2. Głębokość całego akwenu mariny waha się od 2 – 2,5 m, w zależności od nabrzeża. Akwen przystani jest bardzo rozczłonkowany i tworzy 4 odrębne baseny. Przystań jest wyposażona jedynie w 3 pomosty pływające o łącznej długości 76 metrów. Obiekt dysponuje także rezerwowym pomostem pływającym o długości 15 m przeznaczonym dla jachtów klasy Optimist.

– Znam tylko dwa projekty, które dwukrotnie znalazły się na liście projektów kluczowych; projekt Gminy Goleniów to jeden z nich – otworzył spotkanie marszałek Olgierd Geblewicz.- Cieszę się, że ta inwestycja wróciła na listę i jestem przekonany, że da satysfakcję wszystkim, którzy będą z niej korzystać – zarówno goleniowskiemu środowisku żeglarskiemu, jak i turystom, którzy coraz liczniej goszczą na wodach Zalewu Szczecińskiego. Cieszę się również, że w tych trudnych dla finansów czasach znaleźliśmy zdrowy kompromis, a projekt może być realizowany bez przeszkód, czego życzę zarówno panu burmistrzowi i braci żeglarskiej, jak i sobie – mówił marszałek.

– Dziś siedzimy przy tym stole dzięki panu marszałkowi, bo to dzięki jego uporowi i konsekwencji dostaliśmy drugą szansę, tym razem w realnym kształcie; dlatego z ogromną radością podpisuję dziś tę umowę – mówił z kolei Robert Krupowicz, burmistrz Goleniowa. – Najlepsi kiperzy twierdzą, że najbardziej wyśmienite wina powstają z najtrudniejszej gleby. Mam nadzieję, że tak będzie i w tym przypadku – powiedział burmistrz i poinformował również, że marina będzie gotowa w przyszłym roku, a wykonawca rozpoczął już porządkowanie terenu.

– Od pewnego czasu dużo przebywam z żeglarzami i wiem, jak bardzo jest to oczekiwana inwestycja. Żeglarze chcą zapraszać do siebie i cieszy, że teraz także Lubczyna będzie kolejnym sympatycznym miejscem na trasie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego – dodawał marszałek Olgierd Geblewicz.

W ramach inwestycji, która obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie terenu części wodnej i lądowej przystani żeglarskiej w Lubczynie, wykonany zostanie szereg prac – m.in. przebudowa nabrzeży (w tym: remont i przebudowa istniejących nabrzeży oraz montaż pomostów pływających ciągłych, remont i przebudowa istniejącego nabrzeża z nasypu kamiennego), budowa i montaż infrastruktury hydrotechnicznej (m.in. montaż pomostów pływających falochronowych i montaż pomostów pływających ciągłych), wykonanie niezbędnej infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.

Bezpośrednim rezultatem uzyskanym w wyniku realizacji projektu będzie poprawa stanu technicznego przystani żeglarskiej wraz ze zwiększeniem jej funkcji usługowo-użytkowych (m.in. przystań zyska 96 nowych miejsc postojowych dla jednostek pływających). W efekcie powstanie w pełni użytkowa, nowoczesna i bezpieczna infrastruktura turystyki wodnej, co przełoży się na podniesienie atrakcyjności turystycznej samej miejscowości. Władze Goleniowa liczą, że dzięki nowej marinie wzrośnie także aktywność gospodarcza w gminie i powiecie, przede wszystkim w sektorze bezpośredniej i pośredniej obsługi ruchu turystycznego.

Projekt realizowany jest w ramach priorytetowej Osi 6. Rozwój funkcji metropolitalnych, Działanie 6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym, Podziałanie 6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zapraszamy na strony Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – www.rpo.wzp.pl.