ZMPSiŚ: Przeładunki na plusie w pierwszym kwartale 2019

kwi 29, 2019 | Port Szczecin

Port drobnica 001

Zespół portów Szczecin-Świnoujście zamknął pierwsze półrocze br. wynikiem lepszym o 8 procent aniżeli rok temu, pod względem przeładunku towarów. Oba porty obsłużyły dotychczas 7 328,4 tys. ton ładunków, czyli o 520,6 tys. ton więcej niż w tym samym czasie ub. roku. 

Liderami wzrostów są węgiel, paliwa oraz inne masowe z wynikami lepszymi niż w 2018 roku odpowiednio o: 25,2; 27,1 oraz 17,6 procent. Porty zanotowały większy obrót węglem i koksem w imporcie i eksporcie. Z kolei w przypadku paliw poza gazowcami było również więcej statków z olejami napędowym i ciężkim w imporcie i eksporcie.  Było też więcej statków z nawozami, fosforytami, surówką żelaza i kruszywem, co wpłynęło na większe przeładunki w grupie inne masowe.

W pierwszym kwartale br. mniej było: rudy o 8,3 procent,  zboża o 5,8 procent, drobnicy o 1,6 procent oraz kontenerów o 29,8 procent. 

Z kolei porównując miesiąc do miesiąca, marzec 2019 okazał się o blisko 30 procent lepszy od marca ub. roku. Poza zbożem i kontenerami na plusie są wszystkie pozostałe grupy towarowe, tj. drobnica wzrost o 1,1 procent, ropa i przetwory wzrost o 3,9 procent, węgiel wzrost o 36,2 procent, inne ładunki masowe wzrost o 42,1 procent oraz ruda wzrost o 51,3 procent. 

Zarząd Portu prognozuje, że ten rok powinien zamknąć się wynikiem oscylującym wokół 30 mln ton obsłużonych towarów w Szczecinie i Świnoujście. Miniony 2018 rok był bardzo dobry dla obu portów, które zamknęły go rekordowym, bo o 12,5 procent wynikiem lepszym wobec 2017 roku, obsługując blisko 29 mln ton towarów. 

ZMPSiŚ