ZMPSiŚ nabył kompleks nieruchomości od MSR ”Gryfia” w Świnoujściu

gru 22, 2021 | Polskie nowości

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA skorzystał z przysługującego mu ustawowo prawa pierwokupu nieruchomości zbywanych przez Morską Stocznię Remontową „Gryfia” SA.

ZMPSiŚ skorzystał z uprawnienia, przysługującego podmiotowi zarządzającemu portem morskim przy sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w granicach portów morskich i nabył od MSR „Gryfia” nieruchomości w Świnoujściu o powierzchni 21 ha.

Pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu jest jednym z zadań podmiotu zarządzającego portem morskim, wymienionych w ustawie o portach i przystaniach morskich.

Ponadto, nabycie nieruchomości, dedykowanych do działalności ZMPSiŚ w porcie morskim w Świnoujściu zostało wskazane także w aktualnie obowiązującej „Strategii rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 roku” oraz w opracowanym na podstawie tego dokumentu „Planie rozwoju Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA do roku 2030”.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przewiduje na przełomie II/III kwartału 2022 roku organizację przetargu, którego przedmiotem będzie udostępnienie nowo nabytych nieruchomości uczestnikom obrotu portowego.

 

Monika Woźniak-Lewandowska

 

źródło: ZMPSiŚ