ZMPSiŚ i Kuratorium Oświaty będą współpracować

lut 25, 2020 | Polskie nowości

IMG 6554

24 lutego br. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wraz z Kuratorium Oświaty w Szczecinie podpisały porozumienie w zakresie popularyzacji wiedzy o gospodarce morskiej wśród dzieci i młodzieży.

W celu jego realizacji zaplanowano szereg przedsięwzięć ukierunkowanych na edukację w zakresie upowszechniania wiedzy związanej z branżą morską, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie gospodarki morskiej i portów dla miasta i regionu. Przewiduje się przeprowadzenie konkursów plastycznych i fotograficznych oraz historycznych związanych z 70-leciem polskiej administracji w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Ich laureaci otrzymają nagrody. Odbędą się także lekcje dedykowane morskim i portowym tematom.

Rozwojowi gospodarczemu portu, towarzyszy jego społeczne zaangażowanie. Przykładem tego, jest m.in. realizowany od 2017 roku przez Zarząd Portu autorski program „Dni portu w szkole”, obejmujący cykl prelekcji wśród dzieci i młodzieży poświęconych znaczeniu i funkcjonowaniu portów w Szczecinie i Świnoujściu. Wydarzeniom często towarzyszą liczne konkursy, jak również wystawy tematyczne poświęcone branży portowej. Zakres programu obejmuje całe województwo zachodniopomorskie.

Planowany harmonogram konkursów:

“Zachodniopomorskie porty oczami dziecka” – konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkola. Nauczyciele najpierw przeprowadzają lekcję dotyczącą historii portów i specyfiki pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez Zarząd. Następnie dzieci wykonują pracę plastyczną.

• ogłoszenie konkursu – 24 lutego 2020

• termin składania prac w KO w Szczecinie – do 10 kwietnia 2020

• uroczystość rozdania nagród – 4 czerwca 2020

Szczegóły tego konkursu: 

“Zachodniopomorskie porty w obiektywie” – konkurs fotograficzny dla uczniów szkół średnich. Wykonanie fotografii portów na terenie woj. zachodniopomorskiego.

• ogłoszenie konkursu – 1 kwietnia 2020

• termin zbierania fotografii – do 15 czerwca 2020

• uroczystość rozdania nagród – połowa grudnia 2020

“70 lat polskiej administracji w portach w Szczecinie i Świnoujściu – prezentacja zachodniopomorskich Portów” – konkurs przeznaczony dla uczniów klas 6 – 8 szkół podstawowych. Przygotowanie prezentacji w PowerPoint przedstawiającej historię Portów szczecińskich.

• ogłoszenie konkursu – 2 września 2020

• składania prac w KO w Szczecinie – do 10 listopada 2020

• uroczystość rozdania nagród – połowa grudnia 2020

Lekcje “Odrzańska Droga Wodna” – dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Przeprowadzenie lekcji na podstawie scenariusza przegotowanego przez Zarząd Portów.

• ogłoszenie przedsięwzięcia – 2 września 2020

 

Źródło: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście