W Porcie Gdańsk S.A. powstanie Terminal Naftowy…

lis 27, 2012 | Port Gdańsk

UmowaPodpisana2Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA i PERN „Przyjaźń” SA podpisały 27 listopada 2012 r. w Gdańsku umowę przedwstępną dotyczącą dzierżawy gruntu, na którym zostanie wybudowany Terminal Naftowy. Umowa, obejmująca 28 hektarów powierzchni na terenie ZMPG SA, opiewa na 30 lat i określa szczegółowo relacje między stronami w zakresie posadowienia i użytkowania całej infrastruktury Terminalu. Przewiduje też możliwość objęcia jego granic – celem zwiększenia konkurencyjności flagowej inwestycji PERN – prawami Wolnego Obszaru Celnego.

Na terenie dzierżawionym pod budowę Terminalu powstanie około 20 zbiorników na ropę i produkty ropopochodne o pojemności ok. 740 tys. m3 z infrastrukturą techniczną, torami, bocznicą kolejową, rurociągami i budynkami. Terminal Naftowy będzie wyposażony w urządzenia do obsługi kilku rodzajów produktów: wielu gatunków ropy naftowej, oleju napędowego, benzyn, benzyn lotniczych i produktów chemicznych. Wszystko z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa dla środowiska.

Janusz Kasprowicz
Rzecznik ZMPG SA

PERN „Przyjaźń” SA jest spółką, w której 100% udziałów należy do Skarbu Państwa. Zajmuje się głównie transportem ropy naftowej do rafinerii w Polsce oraz wschodnich Niemczech, poprzez rurociąg „Przyjaźń”, biegnący z Adamowa do Płocka i dalej do Schwedt oraz Rurociąg Pomorski łączący Płock z Gdańskiem. Rewersyjny Rurociąg Pomorski w połączeniu z terminalem naftowym w Gdańsku umożliwia import surowca z morza oraz tranzyt ropy naftowej przez Polskę. PERN świadczy również usługi magazynowania ropy naftowej w trzech bazach w Adamowie, Płocku oraz Gdańsku, o łącznej pojemności blisko 3,0 mln m3. PERN posiada też sieć rurociągów produktowych, wykorzystywanych do transportu paliw płynnych.

ZMPG SA jest spółką, w której Skarb Państwa zachował 85,71% udziałów, umieszczając ją jednocześnie na krótkiej liście spółek o istotnym znaczeniu dla porządku i bezpieczeństwa publicznego. Największy polski port morski w Gdańsku, mający obecnie charakter portu uniwersalnego, wiedzie prym w obsłudze obrotu kontenerowego na południowym Bałtyku, ale także ma w Rzeczypospolitej Polskiej 85% udział w morskich przeładunkach ropy naftowej i jej produktów. Terminale głębokowodne Portu Zewnętrznego w Gdańsku, niezamarzające i dostępne dla wszystkich statków przez cały rok, przyjmować mogą przy swoich nabrzeżach największe jednostki oceaniczne, zdolne pokonać Cieśniny Duńskie.