Zmiany w zarządzie Związku Armatorów Polskich

kw. 25, 2017 | Polskie nowości

1 zarzad

Paweł Brzezicki, zarządca komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej stanął na czele Związku Armatorów Polskich. Zastąpił na tym stanowisku Pawła Szynkaruka, byłego dyrektora naczelnego PŻM. Wiceprezesem Związku został Piotr Redmerski z Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. W zarządzie znalazł się także Marek Orent z Polskich Linii Oceanicznych.

Związek Armatorów Polskich skupia 16 firm żeglugowych. To prawie 90 % polskiej floty. Od dłuższego czasu na czele związku stoi osoba związana z Polską Żeglugą Morską ponieważ to ten armator dysponuje największą flotą i zatrudnia najwięcej marynarzy. W Komisji Rewizyjnej Związku Armatorów Polskich znalazł się także prezes Euroafrica, Jacek Wiśniewski. Kadencja szefa ZAP trwa dwa lata.

Związek Armatorów Polskich to organizacja pracodawców powołana jeszcze w 1929 roku. Jej celem jest aktywny udział w kreowaniu polityki morskiej państwa.

Źródło: Radio Szczecin