Zmiany w zarządzie spółki Port Gdański Eksploatacja

lut 21, 2018 | Port Gdańsk

2014.05.21 PGE obrobione 6

W dniu 21 lutego Piotr Karczewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa spółki Port Gdański Eksploatacja SA. Obowiązki przestanie pełnić 28 lutego. Przyczyną podjęcia decyzji były powody osobiste.

Jednocześnie Rada Nadzorcza spółki deklaruje wszczęcie postępowania zmierzającego do wyłonienia nowego prezesa zarządu. Do tego czasu spółką zarządzać będzie wiceprezes zarządu PGE SA, dr Lechosław Rojewski.

Spółka jest głównym operatorem przeładunkowym na terenie Portu Gdańsk w części portu wewnętrznego, umiejscowionego wzdłuż odcinka Martwej Wisły i Kanału Portowego, i wyłącznym przeładowcą na Gdańskim Terminalu Kontenerowym. Operacje przeładunkowe wykonuje na ośmiu nabrzeżach: WOC I, WOC II, Oliwskie, Wiślane, Szczecińskie, Węglowe, Rudowe i Administracyjne.

 

Port Gdańsk