Zmiany w zarządzie Polskie LNG S.A.

lis 5, 2013 | Terminal LNG

1PolskieLNG-Logo4 listopada 2013 r. Rada Nadzorcza Polskiego LNG S.A. odwołała Pana Rafała Wardzińskiego z funkcji Prezesa Zarządu i powierzyła mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza jednocześnie wydelegowała, powołanego wcześniej w skład Rady, Pana Tomasza Peplińskiego do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Polskiego LNG S.A.