Zmiany w składzie Zarządu Rady Interesantów Portu Szczecin

paź 3, 2014 | Port Szczecin

1ripsWe wtorek 30.09.2014 ukonstytuował się ostatecznie nowy Zarząd Rady Interesantów Portu Szczecin.

Rada Interesantów Portu Szczecin jest organem powołanym w roku 1996 mocą ustawy o portach i przystaniach morskich, grupującym podmioty prowadzące aktywną działalność gospodarczą na terenie portu, pełniącym funkcje doradcze i opiniodawcze wobec Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Obecnie w skład RIPS wchodzi 43 członków, wśród których są wszystkie najważniejsze przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą ładunków i środków transportu na terenie portu w Szczecinie oraz wszyscy szczecińscy armatorzy. RIPS grupuje podmioty działające i mające swoje siedziby zarówno w granicach administracyjnych Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA jak i poza jego granicami.

Skład osobowy nowych Władz RIPS:

Zarząd RIPS:

Rafał Zahorski – Przewodniczący Zarządu RIPS

Monika Żaboklicka – Sekretarz RIPS

Zbigniew Chachuła – Skarbnik RIPS

Magdalena Szulc, Elżbieta Peta, Eleonora Zawadzka, Jan Stasiak, Wojciech Pysiak, Marek Kaleta, Grzegorz Włoch.

Komisja Rewizyjna:

Barbara Kozłowska, Eleonora Zawadzka, Piotr Maj.

„Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować ustępującemu Przewodniczącemu Panu Janowi Stasiakowi za jego 12 letnią pracę w Radzie. To dzięki jego przewodnictwu, zaangażowaniu, doświadczeniu zawodowemu i dobrym relacjom z całą naszą Branżą Morską, Szczecińska Rada Interesantów Portu jest tak aktywną i prężną organizacją. Pan Przewodniczący Senior pozostaje dalej z nami jako członek Zarządu. Ustąpił ze stanowiska na własną prośbę. Szanujemy jego decyzję i mamy jego obietnicę, że będzie równie energicznie jak dotychczas wspierał pracę Rady.

Ponadto formalnie ustąpił na własną prośbę Sekretarz Rady czyli Pan Zbigniew Antonowicz, któremu również bardzo dziękujemy za dotychczasową pracę na rzecz naszego środowiska – on podobnie, choć już nie jako członek Zarządu, wciąż pracuje razem z nami wszystkimi.

Chcemy tym samym powiedzieć, że zmiany, które nastąpiły nie są rewolucyjne. Będziemy konsekwentnie kontynuować wszelkie rozpoczęte prace Rady oraz rozwijać dotychczasowe nasze wspólne osiągnięcia. Skład dzisiejszego Zarządu to ludzie, którzy pracują z nami od lat i to ich osobiste zaangażowanie było wyznacznikiem tego, że znaleźli się w nowym składzie Zarządu. Cała grupa najbardziej zaangażowanych osób zarówno w Radzie jak i poza nią, współpracująca z RIPS, pozostaje w niezmienionym składzie. Prawdziwym wyzwaniem i w sumie zadaniem, będzie tą grupę skutecznie powiększać.

Prosimy o wyrozumiałość – postaramy się jak najszybciej wejść w nowe obowiązki i sprostać wszystkim obecnym i przyszłym wyzwaniom.

W chwili obecnej pracujemy nad konkretnym programem działania – zajmie nam to trochę czasu, ale pod koniec października powinniśmy być gotowi do prezentacji całego planu aktywności RIPS.

Wiele za nami, ale jeszcze więcej przed nami.

Nowy Zarząd bardzo dziękuje za obdarzenie nas przez Koleżanki i Kolegów z Rady Interesantów Portu Szczecin zaufaniem oraz ich wybór. Postaramy się wypełnić powierzone nam obowiązki tak dobrze, jak tylko będziemy potrafili i mogli.” – Rafał Zahorski – Przewodniczący Zarządu RIPS