Zmiany w składzie Zarządu Portu Gdynia, Janusz Jarosiński pozostanie prezesem

maj 6, 2016 | Port Gdynia

1januszjarosinskinew

4 maja 2016 r.  odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., w czasie którego zapadła decyzja o odwołaniu ze składu Zarządu Spółki Pani Krystyny Szambelańczyk – Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Finansów i Zarządzania Finansami oraz Pana Walerego Tankiewicza -Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem.

Pani Krystyna Szambelańczyk zatrudniona była w Spółce od 1982 r. Funkcję Członka Zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. pełniła w latach  2000 – 2002 a Wiceprezesa Zarządu w latach 2008-2016. Pan Walery Tankiewicz funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. pełnił od roku 2000.

Dotychczasowy prezes zarządu, Janusz Jarosiński pozostał na stanowisku. Jarosiński związany jest z gdyńskim portem od ponad 30 lat. Prezesem lub wiceprezesem spółki jest nieprzerwanie od 1999 roku. Na ostatnią, szóstą kadencję został wybrany w kwietniu 2014 roku.