Zmiany w radzie nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. VI kadencji

mar 18, 2016 | Polskie nowości

1portgdynia

17 marca odbyło się w Warszawie  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zgromadzenie dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki VI kadencji. Odwołano wszystkich członków rady ( 5 osób)  piastujących swoją funkcję w Radzie ze wskazania MSP

( w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej), tj.  Panią Justynę Sidor, Panów: Krzysztofa Dobrowolskiego, Jacka Mariusza Czajkę, Wacława Turka, Mariusza Andrzeja Waciaka. W ich miejsce powołani zostali: Pani Elżbieta Jadwiga Jaskólska oraz Panowie: Aleksander Stanisław  Jankiewicz, Janusz Aleksander Karp, Waldemar Pawilczus oraz Witold Grzegorz Reclaf.

Nadal swoją funkcję w Radzie pełnią przedstawiciele Gminy Gdynia – Przewodniczący Rady Nadzorczej  Pan Andrzej Stanisław Grzelakowski oraz Członkowie Rady Nadzorczej – Pan Andrzej Daniel Zwara, Jerzy Paweł Bieliński i Zenobiusz Wojciech Żurawik.

 

Port Gdynia