Zintegrowany system bezpieczeństwa nawigacyjnego w Świnoujściu już działa

lip 30, 2014 | Port Szczecin

1aportnawW połowie lipca zakończyły się próby związane z uruchomieniem zintegrowanego systemu bezpieczeństwa nawigacyjnego na nowym nabrzeżu przeznaczonym do odbioru skroplonego gazu ziemnego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. To ostatnie zadanie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA związane z budową nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Uruchomienie systemu możliwe było dzięki doprowadzeniu zasilania energetycznego do części morskiej terminala przez spółkę Polskie LNG SA.

Testy wykonanego systemu bezpieczeństwa nawigacyjnego trwały od 14 do 19 lipca. W tym czasie przeprowadzono szereg prób, w tym próby funkcjonalne z użyciem holownika. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

W skład zintegrowanego morskiego systemu bezpieczeństwa nawigacyjnego, w skrócie ZMSBN, wchodzi kilka podsystemów: system wspomagania dobijania statku – umożliwiający pomiar, wyświetlanie i rejestrację prędkości, odległości oraz kąta podejścia statku; system monitorowania obciążenia układu cumowania – wskazujący napięcie cumy; system monitorowania środowiskowego – wyposażony w  stację meteorologiczną, czujnik prądów morskich, oraz czujnik pływów i falowania; system zwalniania haków, a także zintegrowany system monitorowania, który integruje wymienione systemy i pozwala na 1aportnaw2generowanie wszelkiego rodzaju raportów z przebiegu cumowania. Częścią składową ZSBN są także monitory ręczne i laptop do wniesienia na pokład, dzięki czemu kapitan statku otrzymuje informacje z poszczególnych systemów. ZSBN wspomagany jest dodatkowo oprogramowaniem do projektowania dynamicznych układów cumowniczych i monitoringiem wizyjnym.

Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu zakończyła się w roku 2012. Stanowiła ona jeden z czterech elementów składowych budowy terminala LNG. W ramach budowy nabrzeża wykonano stanowisko statkowe wraz z systemem bezpieczeństwa cumowania jednostki LNG, podpory estakady, pomost ujęcia wody technologicznej i p.poż oraz roboty czerpalne.

Zrealizowany system cumowania zamyka zadanie inwestycyjne ZMPSiŚ SA w ramach budowy terminala LNG w Świnoujściu. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie wspomagające bezpieczeństwo cumowania jednostek w Porcie Szczecin-Świnoujście.