„Zielona stocznia w Polsce” coraz bliżej. Kolejne spotkanie grupy roboczej

gru 19, 2018 | Polskie nowości

Zielona stocznia

18 grudnia w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia w Szczecinie odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. projektu „Zielona Stocznia w Polsce” – jednego z filarów programu „Batory”.

Dyskusja przedstawicieli grupy pod przewodnictwem przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczyła działań mających na celu powołanie spółki celowej dla realizacji projektu.

Ponadto na spotkaniu dyskutowano o projekcie badawczo-rozwojowym oraz procesie jego wdrażania. Profesor z Akademii Morskiej w Szczecinie przedstawiła projekt pt. „Opracowanie pilotażowej linii technologicznej do recyklingu jednostek pływających z wykorzystaniem odzyskanych materiałów i czynników roboczych – Zakład Recyklingu Statków”.

Na spotkaniu ustalono, że w 2019 roku – po przyjęciu studium wykonalności – zacznie swoją pracę spółka celowa dla realizacji projektu. Z analiz grupy roboczej wynika, że w pierwszych etapach będzie ona funkcjonować na terenie MSR Gryfia w Szczecinie.

„Zielona stocznia w Polsce” to jeden z czterech filarów programu „Batory” opisanego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Projekt zakłada budowę nowoczesnego, całkowicie bezpiecznego dla środowiska zakładu recyklingu jednostek morskich. To szansa dla polskich stoczni oraz ich zaplecza badawczo-rozwojowego.

 

 

Źródło: MGMiŻŚ.