„ZIELONA ENERGETYKA – Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie”

wrz 10, 2012 | Akademia Morska Szczecin

 

 

AMSzczecinPrzedmiotem projektu jest uruchomienie Laboratorium ZIELONEJ ENERGETYKI na Akademii Morskiej w Szczecinie i wyposażenie go w najnowocześniejsza aparaturę badawczo-naukową, która umożliwi prowadzenie badań na skalę kraju nad jakością energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Aparatura ta konfigurowana jest specjalnie na potrzeby laboratorium, a jej parametry techniczne dostosowano zgodnie z autorską koncepcją naukowców Wydziału Mechanicznego szczecińskiej uczelni.
Laboratorium w kształcie proponowanym w projekcie będzie pierwszym tego typu w Polsce i jednym z nielicznych w Europie. Jego innowacyjność polega na niespotykanym dotąd połączeniu poszczególnych systemów energetycznych, zwłaszcza w przypadku prądnic, i badaniu ich wzajemnego oddziaływania na produkowaną i przesyłaną energię.

 

Aparatura naukowo-badawcza wykorzystywana na każdym ze stanowisk obejmuje:
I. Mobilną stację diagnostyczną – do wykonywania terenowych badań warunków pracy urządzeń produkujących energię ze źródeł odnawialnych i oceny stanu technicznego tych obiektów.
II. Stanowiska badania prądnic
III. Laboratorium wysokich napięć
IV. Stanowisko przetwarzania sygnałów:                               

 

Realizacja projektu pozwoli na opracowanie nowych metod, procedur oraz modeli diagnostycznych, których wdrożenie pozwoli, m.in. na: szybkie i dokładne diagnozowanie oraz prognozowanie stanu technicznego elementów elektrowni wiatrowych; opracowanie efektywnych harmonogramów obsługowych będących w eksploatacji elektrowni wiatrowych; wskazanie „słabych ogniw” konstrukcyjnych, które należy zmodyfikować celem poprawy niezawodności i bezpieczeństwa elektrowni wiatrowych.

 

Wcielenie w życie opracowanych w ramach projektu rozwiązań technicznych wpłynie bezpośrednio w znaczący sposób na minimalizację czasów przestojów eksploatacyjnych elektrowni wiatrowych oraz ewidentnie poprawi poziom bezpieczeństwa eksploatacyjnego tych obiektów.

 

BB/AM